A szlovákok

A környező népekről rengeteg előítélet és tévhit él a magyarokban. Mi itt most az előítéleteket támasztjuk alá és egyúttal eloszlatjuk a káros tévhiteket. A csehek elvileg kicsit gazdagabbak nálunk, még ha az a németek pénze is valójában. A románoknál ugyan egy tál puliszkához is bajosan lehet hozzájutni pozícióban lévő ismerős híján, de sokkal többen vannak, mint mi, és ez legalábbis kellemetlen. Most azonban izgalommentes percek következnek, egy ugatós kutyáról lesz szó, amelynek még nem bújtak ki a fogai, hogy harapni tudjon. Nem érti a magyar, hogy mi bajuk ezeknek, miért acsarkodnak, miért hetvenkednek, miért habzik a szájuk, amikor tőlünk csak jót kaptak.

– Elvették mindenünket a magyarok, és kiszipolyoztak minket! De nemcsak minket, hanem az apáinkat és az apáink apáit is! És mit adtak nekünk mindezért cserébe?!
– Utakat!
– Áh, igen, igen, ezt ők adták, ez igaz.
– És a városokat!
– Jól van, elfogadom, az utakat és a városokat, ezt a két dolgot ők csinálták.
– És a vasutakat!
– Persze, nyilvánvaló, a vasutakat. Ez nem is vita tárgya ugyebár. De eltekintve az utaktól, városoktól és a vasutaktól…
– Templomokat!
– Várakat és kastélyokat!
– Üdülőövezeteket!
– Gyógyközpontokat!
– Földművelést!
– Népmeséket!
– Egyetemeket!
– Jó, jó, elég volt…!
– Híres embereket!
– Igen, igen, az tényleg nagyon hiányozna, ha a magyarok nem lennének: a híres emberek.
– Himnuszt is. Ne feledd, hogy milyen állapotok uralkodtak itt, még saját zeneszerzőink se voltak!
– Jó, rendben. De eltekintve az utaktól, városoktól, vasutaktól, templomoktól, váraktól, kastélyoktól, üdülőövezetektől, gyógyközpontoktól, földműveléstől, népmeséktől, egyetemektől, híres emberektől, himnusztól mit adtak nekünk a magyarok?!
– Címert!
– Óh, címert… DEMAGÓG!!!

A SZLOVÁK ÁLOMISÁG TÖRTÉNETE

A világ azon töredéke, amely tud Szlovákia létezéséről, az  alapból összekeveri egy másik vicces csoport, a szlovének országával. Nemzetről nem igazán beszélhetünk, mivel annak van legalább három alapvető feltétele: kell egy ország, kell egy nyelv, és kell egy közös küldetéstudat. Na de mi a helyzet Kelet Belgiumával? Országuk sosem volt, még ha ők fennen hangoztatják is az ellenkezőjét. Nagymorva legendák elszlovákosításán és IX., sőt VII. századi szlovák államalakulatok vizionálásán fáradoznak, és be akarják etetni, hogy 900 éven át aludtak, mint a tej, holott ez már kómának is durva lenne. Rendíthetetlenül, lelkük legmélyéről vágynak rá, hogy otthon lehessenek a rablott földön, pedig otthon voltak rajta azelőtt, jobbágyként.

Ez az egyetlen igazi, ám tétova álmuk. Ezt álmodták 1920-ban, amikor a csehek hónalja alól figyelték a trianoni békediktátum aláírását; ezt álmodták 1939-ben, amikor a németek „saját” „államot” rendeztek be nekik a gyerekszobájukban; ezt álmodták 1969-ben, amikor a szovjetek – a nácik hibájából tanulva – csupán egy föderatív tagállami státusszal jóllakott óvodássá változtatták őket; és ezt álmodták 1993-ban is, amikor a nemzetközi globálkapitalista közösség őket is betette a megalakításra felterjesztett meseországok sorába. Most már – lehengerlő képzelőerőről és sokszínűségről bizonyságot téve – kisnagy országként hirdetik az Északnyugati-Kárpátokat a külföldi turistának. Persze csak vicceltünk, nem volt ehhez szükség képzelőerőre és sokszínűségre.

A szlogent a náluk sokkal ősibb, tapasztaltabb és jelesebb hagyományokkal rendelkező Toyota cég 2005-ös hirdetéséből lopták.

VALAKINEK MINDIG VIGYÁZNIA KELL A KÖLYÖKRE

Gyakori vád velük szemben, hogy nincs nyelvük, ez azonban nem igaz, mert van nekik. A nyugati szláv nyelv egy déli nyelvjárását próbálták önállónak álcázni azzal, hogy írásmódjában a lengyeltől és amennyire lehet, a csehtől is különbözővé alakították. Már a késő középkor óta lakott az Északi-Kárpátokban néhány teljesen jellegtelen szláv csorda, de azok eredetileg azon a vend nyelven beszéltek, amelyet ma leginkább lengyelként azonosítanánk. Kisebb, keleti részük ugyanakkor oroszul kérte a kocsmában a borókapárlatot. A kettő metszéspontjában pedig kialakult az a máig sem teljesen letisztázott, és még kevésbé közkinccsé vált, nerd makogás, amelyet szlovák irodalmi nyelvnek kiáltottak ki. Ez a szlávrezervátum a munkáskezekre vágyó, jóhiszeműen telepítgető Árpád-házi királyaink műve, az itt élők nemzeti öntudata viszont addig terjedt, hogy felfogták az éhségérzetüket, és engedelmeskedtek a szaporodási ösztönüknek.

Egy-egy ünnepélyes átadáskor nagyon kell ügyelni, hogyan pödrődik az a szalag, nehogy hirtelen egy másik szláv ország új büszkeségét adják át

Csak a 19. században kezdte kínosnak érezni egy szűk álértelmiségi réteg, hogy senkinek se érzi magát, és ekkor Ľudovít Štúr vezetésével kitalálták, hogy majd jól ők lesznek a szlovákok. Mivel teljesen nyilvánvalóan lengyel (azaz cseh) nyelven vesztek össze az utolsó adag lavórovicán (silány minőségű, északi megyéinkben hagyományos szeszesital, amelyet rendes lepárlóberendezés nélkül főznek a benne maradó metanollal mit sem törődő tótok), értelemszerűen el akarták kerülni a lengyelség/csehség látszatát is.

Jobb híján fogták hát az orosz zászlót, jobb híján beletették a mi címerünket, s ezzel letudván a heraldikai teendőket, sunnyogva kivárták az I. világháborút, hogy puskalövés nélkül a győztesek közé kerüljenek.

Ez egyébként páratlan teljesítmény, hiszen Európa összes valamirevaló állama háborúban nyomatékosította a létezését. Sőt még a hollandok is. Annyi viszont elismerésre méltó, hogy legalább tisztában voltak saját semmirekellőségükkel, és Trianonban azon nyomban rátelepedtek a csehek farvizére. A csehekére, akiktől amúgy nagyon különbözni akartak, csak egy kicsit mégse. Bármennyire is remélték azonban, ott sem lettek államalkotó nemzet (mikor fog egy vaddisznó angolvécére ülni?!), így Trianontól körülbelül annyit kaptak, mint a kabarok Ópusztaszertől. Az első világháború végéig mindössze néhány tucat izgága, ám tehetségtelen szobatudós tanító és evangélikus plébános, meg pár kalandor tudott arról, hogy léteznek szlovákok, és ami szlovák létezett, a pozsonyi repülőtér cseh helyőrsége azt is lelőtte a levegőben 1919-ben.

A szlovák Milan R. Štefánik nyitogatta az ajtókat az antantnál a cseh lobbinak az első világháború alatt. A háború után azonban sajnálatos baleset érte.

NÁCI ÉS KOMMUNISTA GYEREKSZOBA

A náci németek felmérték, mivel lehet megszelídíteni az ilyen kis szeretethiányos, összezavarodott utcagyereket: egy saját gyerekszobával. Be is rendeztek egyet neki 1939-ben, Tiso népe pedig hálából a románokkal versenyt deportálva szolgáltatta ki utolsó szálig a zsidóit a németeknek, még jóval a kötelezővé tétel előtt. A nácikra kísértetiesen hasonlító szovjet megszállókat aztán szintén lelkesen pisilték körbe, és az elég gyakorlott cseh nyelveket is kifúrták a redős tarkójú moszkvai elvtársak végbélrózsáiból. Dagadó nemzeti kebellel özönlöttek a csehszlovák titkosszolgálatba, hogy Medgyessy Péter módjára őrködjenek a csehek fölötti szovjet elnyomáson. Hűséges szolgálatukért cserébe bő levű tisztségeket és egy szövetségi államot is kaptak főtitkár atyuskától, aki szintén pontosan látta, hogy egy önállónak látszó, mégis tét nélküli állam a vágyuk.

Szociálpszichológiai világrekord, hogy a szlovák az egyetlen nép, amelynek a szocializmus építése közben sikerült megszeretnie az oroszokat.

A MAMAHOTEL BEZÁR

A második világháború után – az újszülött gyermekhez hasonlóan – hangos sírással fejezték ki minden pici alkalommal, hogy az új, parányi élet teret követel magának. A csehek végül egy idő után elunták a vinnyogásukat, és inkább magára hagyták ezt a kocsmai színvonalon agonizáló komplexusgyűjteményt. Persze egy önmagát semmire sem tartó izét nem olyan egyszerű átrúgni a küszöbön túlra, az önálló létbe.

Az összes olyan „nép”, amely a 10-11. század helyett a 20-ikban látott hozzá az államocskaalapításhoz, kétféle időpont közül választott a függetlenség kikiáltásához. Vagy előkotorta régebbről valami forradalmárnak hazudott, ócska útonálló kivégzésének, illetve néhány önjelölt nemzetalapító részeg hőbörgésének az évfordulóját, amelyre ráfoghatta, hogy nemzeti és fontos, vagy pedig az adódó pillanatban azonnal. Jó szlovákjaink függetlenségére már 1992 augusztusában rányomta a pecsétet Václav Havel, a szlovákok II. Szilveszter pápája, mégsem önállósultak rögtön, hiszen akkor eljátszották volna a berezelés és visszatáncolás lehetőségét, s így nem lehetett volna ezredszer is kétségbeesni, hogy nem túl nagy kihívás-e ez számukra.

Inkább megvárták a szilvesztert, amikor agyonborovicskázva, a szesztől elvakulva végre bele mertek ugrani a nagy ismeretlenbe.

Arról most szemérmesen hallgatunk, hogy 1098 évvel utánunk lett államuk, amelynek a mindennapi működése és önértékelése egyaránt azt idézi, amikor Jordan Belfort hazavitte a Lambót A Wall Street farkasában. Később indult náluk a vállalkozói szektor, ahogy a privatizációt is később kezdték, viszont sokkal hamarabb sikerült elherdálniuk a teljes állami vagyont. A megszorító csomagot csak 2002-ben üzemelték be, és csak 2006-ban jött az azt eltékozló balos kormány. A mindezt követő őszödi beégés náluk csak 2011 végén történt meg a Gorilla néven elhíresült lehallgatási ügy képében. Viszont annyira bénák, hogy nemcsak egy párt, hanem a teljes politikai elitjük nyakig merült el a botrányban. Ám szerencséjükre a szlovák nép annyira bárgyú, bamba tuskókból áll, hogy semmit sem gyújtottak rá a béna, korrupt politikusaikra. Inkább újraválasztották azt a Robert Ficót, aki 2006 után elherdálta a szlovák Bokros-csomaggal megtakarított pénzt. A sok fáziskéséses magyar-szlovák párhuzam után vélhetően senki számára sem okoz nehézséget kitalálni, ki az a politikus, akiről Robert Fico miniszterelnök a magabiztos politikai viselkedés és kommunikáció mesterfogásait koppintja.

HA EGY TÓT VALAHA LETETT VALAMIT AZ ASZTALRA…

Felsorolni is nehéz, mi minden nyomasztja a szlovákok lelkét. Képtelenek ellenségkép nélkül létezni, mégis a férfias küzdelem a gyenge pontjuk. Magyar sereg állt már Bizánc kapujában, Nápoly és Bécs főterén, és mosta már véres kardját az Atlanti-óceánban, ellenben a szlovák hadsereget még soha senki nem látta, az igazat megvallva nekünk fenntartásaink vannak aziránt is, hogy egyáltalán létezik. A szlovákok csak attól érzik megfelelő méretűnek a hímvesszejüket, ha csoportosan összerugdalnak egy védtelen magyar lányt. Mégis meg kell említenünk az önálló Szlovákia első önálló hadműveletét. Ez méltatlanul kis sajtóvisszhangot kapott, pedig a szlovákok a szabadidejüknél csak a munkaidejükben foglalkoznak többet a magyarokkal. Pazar manőverezéssel, kormányhivatali számítógépekről hatoltak be a Wikipedia felületére, és átírták a magyar történelem szócikket. Sajnos a támadás gyorsan kifulladt a Wikipedia nemzetközi moderátorgárdája által végrehajtott intervenció szorításában, és visszaállt a status quo.

A Fehérvári úti SZTK-rendelő szlovák parlament épülete éppen olyan patinás és dicsőséget sugárzó, mint maga Szlovákia

A város„aik” műemlékein olyan nevek szerepelnek az emléktáblákon, amelyeket ki sem tudnak ejteni, legdicsőbb hősük nem egy hódító király, hanem egy bandita, aki lengyel volt, és amíg az európai országok ezer évben számolják magukat, ők idén ünnepelték a 20-at.

Ha valami fatális véletlen folytán egy tót valaha letett valamit az asztalra, az asztal is a magyaroké volt, és az illető nem is vágyott vissza az éppen otthagyott, szeszgőzzel teleizzadt faviskójába.

Nálunk a zsíros borovicska (így lassabban szívódik fel, és tovább tart az államalkotó részegség) helyett tokaji aszút, a drótozott bádogfazék helyett herendi porcelánt, a krumpli helyett arany búzamezőket talált. Ma is azok a szlovákok gyűlölik legjobban a magyarokat, akik magyarból hitványultak át, és így jogos kétségeik támadtak aziránt, hogy melyik felsorolás az övék. Na, de itt van a híres szlovák konyha, amelyet maga Laci Hornaček sem lenne képes megkülönböztetni az Osztrák-Magyar Monarchiabeli boldog békeidők gasztronómiai olvasztótégelyétől. Ha kivonjuk a szlovák konyha csodái közül az orosz káposztalevest, a német hurkát, az osztrák rántott húst és a magyar kürtőskalácsot, akkor nem marad ott más, csak a sztrapacska, meg az az átkozott krumpli – megannyi gonosz vicc főszereplője.

A NYUGAT SPORTROVATÁBA SEM FÉRT VOLNA BE

Manapság a szlovákok előszeretettel állnak be a magyar gazdaságot ócsárló nemzetközi kórusba, és sok magyar is képes elhinni a szlovák gazdasági csodát, pedig e téren sem említhető egy lapon a két ország. Magyarországon ezerféle termék készül, nemcsak válságokat, hanem teljes gazdasági-társadalmi összeomlásokat is átvészeltünk már, míg tóték egyelőre a megélt karácsonyokat számolják, és semmit sem gyártanak francia, német és dél-koreai autókon kívül. Ha ezek a gyárak egyszer továbbállnak Moldovába, Montenegróba, Indonéziába, Szlovákia exportkínálata ismét leszűkül a krumpli-borovicska-drótozás-üvegezés négyszögre. Sok magyar úgy tudja, hogy a szlovák sörök is finomak, csakhogy sok magyar nem tudja megkülönböztetni a szlovákokat a csehektől.

A szolgáltatóiparban mindig lesz jövőjük a szlovákoknak

Tudományos teljesítményük a magyarokéval történő összehasonlítása csupán a saját eredményeink felsorolását jelentené, így ettől eltekintünk. A szlovák kultúra szóösszetétel meglehetős eufemizmusnak minősül így a magyarok szomszédságában. Minket nem zavarna, ha lenne saját, a miénktől különböző népmese-, népzene- és néptánc-kincsük. Az viszont zavaró, hogy nincs, de szerintük van.

Az irodalmukat – amely egyébként rövidebb a Jókai összesnél – olyan poétahéroszok alapozták meg, akik azért kezdtek el szlovákul írni, mert magyar nyelvterületen legfeljebb a Pilvax kávéház takarításából élhettek volna meg.

Legnagyobb költőjük Országh Pál néven született a 19. század végén. A sors úgy akarta, hogy a magyar lírapiacon olyan fajsúlyú emberek jöjjenek szembe neki, mint Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és Ady Endre, így szegény Palika a Nyugat sportrovatába sem fért volna be. Esélytelenségét felismerve megragadta az anyai vérvonalában adott tót vonalat. Szerényen elnevezte magát Hviezdoslavnak (jelentése: Szlávok csillaga), majd borzasztóan silány dolgokat kezdett írni a kezdetleges szlovák irodalmi nyelven, és mindezt betuszkolta egy versszak alakú homokozóformába. A legnagyobb magyart ellenségei végtelen ármánykodása kergette halálba, és azt is úriemberként, főbelövéssel oldotta meg. Ezzel szemben a szlovák nemzet atyjaként tisztelt Ľudovít Štúr lábon lőtte saját magát egy vadászaton, majd amikor már gyógyulófélben volt, egy éjjel elkaparta a sebét, és reggelre meghalt a láztól. Semmi stílus, semmi nagyvonalúság.

MINDÖRÖKKÉ FACSÚSZTATÁS

Nemzeti sportjuk a jégkorong, amiben még akkor is kikapnak a csehektől, ha éppen jobbak náluk, ráadásul nemsokára mi is elkapjuk őket, és nem úgy, hogy Žigmund Pálffy mellé még adunk nekik egy Esterházy, Báthory, netán Rákóczi nevű játékost is, hanem rendesen, csapatostul. Olimpiai aranyat csak vadvízi kajakszlalomban képesek nyerni. Ez a sportnak csúfolt ügyességi játék mindössze annyiban különbözik a facsúsztatástól, hogy az ember nem a farönkön, hanem a farönkben ül, a többi szabály lényegében évszázadok óta változatlan. A szlovákok viszont már jobban szeretnek 1993 után fröccsöntött műanyagból készült patakmederben lecsorogni a gombnyomással szabályozható zuhatagon, és kikerülgetni a szintén 1993 után gyártott műanyag kapukat.

A szlovák vadvízi kajakválogatott edzést tart a Tále községbeli facsúsztatón
(ismeretlen festő alkotása)

Világosan látszik, hogy a szlovákok sosem fogják levetkőzni egymásba fonódó komplexusaikat. Képtelenek megbirkózni a tudattal, hogy egy 50 oldalnál hosszabb történelemkönyvhöz meseírói pályázatot kell kiírniuk. Mégis ez az egyetlen, ami szimpatikus lehet bennük. Nevezetesen, hogy a románoktól és a többi balkáni söpredéktől eltérően képtelenek elhinni önnön nagyságukat, és rendszeresen bizonyságát teszik kisebbrendűségi érzésüknek. Nekünk, akik a kultúrnemzetek páholyából figyeljük az efféle szánalmas erőlködéseket, addig sem szabad komolyan vennünk őket. Ez a nép és országa még parányi gyermek, úgy is kell hát bánni vele. Türelemmel és megértéssel kell viszonyulnunk naiv útkereséséhez, ám ha elszemtelenedik, akkor a leghasznosabb, amit tehetünk, hogy kiosztunk egy atyai pofont, mielőtt elküldjük fogat mosni és aludni.

Facebook hozzászólások

About Gudea enszi

2 020 hozzászólás

 1. A cikkírónak felhívnám a figyelmét, hogy ha a szlovákokról beszél, akkor ne Szlovénia térképe legyen a háttérképe, mert így elég idétlenül néz ki….

   • Szummer Csaba

    Nalam is Szlovenia. Neked milyen terkeped van?

   • vektortér

    Ne okoskodj, mert nem állj jól, pláne, ha még nincs is igazad…

   • Elnézést, Mester!
    Bizonyára összetévesztettem a “háttérkép” és az “illusztráció” szavak jelentését.

   • vektortér

    Jó, hogy mindenki más megértette a jelentését, csak ép te nem….

   • Tudom, vannak fogyatékosságaim, de hát mit tehetnék? Nem mindenkinek adatik meg, hogy minden mondatot, utalást elsőre megértsen. Átlag alatti képességekkel is rendelkeznie kell valakinek.

   • vektortér

    Ejnye, azért legyen önbizalmad :)))) Egyébiránt igazán nagy intelligenciára vall, hogy ilyen nyugodt hangnemben válaszoltál 🙂

  • Igen, az tényleg Szlovénia: szlovák címerrel. De nyilván nem véletlen.

  • Kurtz ezredes

   Igaza van, elnézést. Csak néhány napja tudtuk meg, hogy pontosan hol van ez a hely.
   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Porenkowo_Pomorsko_1.png

  • “A világ azon töredéke, amely tud Szlovákia létezéséről, az alapból összekeveri egy másik vicces csoport, a szlovének országával.” Így már érted a miértjét?! 🙂

  • Ez bizony szarvashiba, ami hiteltelenné teszi – az amúgy többnyire korrekt – szöveget is!

  • ltschumacher

   A szlovén térképre való rávetítése a szlovák zászlónak, csupán pont azt akarja alátámasztani, hogy valóban gyakran keverik a két országot a történelemben, és földrajzban kevésbé jártas nyugati turisták. Én is mondtam már direkt baszogatásból szlovák túrázóknak a Magas-Tátrában, hogy “Itt Szlovéniában milyen gyönyörű szép helyek vannak”.

   • Kurtz ezredes

    Pofonegyszerűen megkülönböztethetőek pedig. Szlovákia azt jelenti, hogy a “Szlávok földje”, Szlovénia viszont azt, hogy a “Szlávok földje”. Mit jelenthet vajon Szlavónia?

  • A szlovák és a szlovén nagykövetség rendszeresen kicseréli egymás közt a tévesen címzett leveleket Budapesten.

   Borzasztó ez a sok buta újkeletű hozzászóló!

 2. Szummer Csaba

  Ezt most miért kellett?

 3. Gonda Péter

  Egy biztos. Az itt szerepeltetett térképszerűség nem az úgynevezett “Szlovákia”, azaz Felvidék, hanem inkább Szlovénia.

 4. Az ablakos aki lehet, hogy “szlovák”, vigan sétál a Kolozsvári Jokai, ma napoca, utcában…

 5. Már a térkép eldöntötte a szememben, hogy ez egy hiteltelen,nonlegitim cikk, de ez után a kifejezés után “A nácikra kísértetiesen hasonlító szovjet megszállókat ….” már nincs több kérdésem .

 6. Kurtz ezredes

  Nem is gondoltam, hogy ilyen kiváló kommentszekciót várhatunk a költözés után. Bár a szlovánok lehetnének ennyire biztosak benne, kik ők, hol vannak, hogy néznek ki. A teljes történelmüket meg az összes vadvízi-kajakszlalom érmüket odaadnák érte!

 7. Suba Károly

  Üdv
  Ez fájt.
  Magam is ebbe a nem létező népcsoportba tartozom…sajnálom, hogy ilyen szive van a magyaroknak…
  Megértem amúgy…nem könnyű a világ lábtörlőjének lenni…évszázadok óta…itt nem a világ elit…meg ilyenek a bűnösök…hanem a konok..büszke..űbermagyar mentalitás…
  A nagy bukta(Trianon) jól megérdemelt következmény…a baromság…politikai dilettantizmus és végtelen elvakultság…stb következménye.
  Sajnos,hogy ilyen sötét..uninteligens véleményt terjeszt az író..
  Fröcsög a sértegetés…világfájdalom ebből a torzszülemény cikkből…szégyen
  Minndenesetre a mag-nép…szakràlis-őstudó…csodaszarvasnemzet…Nimródfajzat…királymaghordozó…ősszittyaszkita..nép elég kakosz módon teljesített az elmult 516 évben…
  A szlovákok…tótok…meg csak úgy előugrottak a föld alöl…ja
  Még annyit…a magyarok meg vannak győződve a saját igazukról..teljesen…minden szinten…nos kérem ez az elmezavarodott…bolondok sajátossága….nyugalom …nyugszik a beteg…semmi baj…
  U.i.: Rossz lehet így élni..

  • Még szerencse,hogy Ön érti a szöveget, értelmesen tud írni, és úriember módjára felülemelkedik a “ősszittyaszkíta” nemzet blogíró fiainak szintjén, és biztos nemzettudatának birtokában csak legyint erre a “világ lábtörlőjére”, valamint példát mutat, milyen egy intelligens tagja népcsoportjának.

  • szlovákiába szlovákul! magyarul pedig nektek psszt.

  • …Nem a magyarok. – csak a cikkíró.

  • Tóth Vilmos

   Hát nézd, az igazság mindig fáj, már aki ezt nem tudja elviselni.
   Amúgy szépen felmondtad a tót leckét: nagyképű, űbermagyarok vagyunk, ezért aztán a trianont is megérdemeltük, stb. Persze ez sem véletlen, hogy az európai történelem egyik legnagyobb gaztettét, te így látod. Valószínűleg te már a tót oktatáspolitika magyarellenes, hazugságokkal, legendákkal, tele propagandáján nőttél föl, amely szerint “ezer évig elnyomták a szegény tótokat”, meg az Osuskyt is kivágatta az iskolából a “gonosz” Apponyi”, aki egyébként “erőszakos” “magyarosító” tevékenységbe kezdett, mert meg kellett tanulniuk egy kicsit IDEGENNYEVKÉNT(!) a szegény tótoknak is az államnyelvet. Hú micsoda “szörnyű” idők lehettek ezek, szinte még ma is beleborzad az ember! És még sorolhatnám a bárgyú, és rosszindulatú meséiteket rólunk, de minek! Közben észre sem veszitek, hogy ti ugyanazt csináljátok most, a 21. szd-ban(!), amivel megvádoltátok az egykori Magyarországot, nevezetesen ANYANYELVKÉNT(!) kötelezitek az uralmatok alá került magyarságnak az államnyelv megtanulását!… 🙁

   • 1848 ig latin volt a hivatalos nyelv. A kiegyezés után tényleg erőszakolták az akkori kormányok a magyarosítást, de közel sem annyira amint ezt az utódállamok a kisebbségeikkel teszik! Ha 1867 után kiegyeztünk volna a nemzetiségekkel, talán nem játszhatták volna ki a békecsinálók egymás ellen a Kárpát medence nemzeteit.
    Különben nevezzen meg valaki egy európai államot ahol ezer évi együttélés után a kisebbségek kerültek felül? Sőt sértésnek veszik, ha anyanyelvünkön és nem románoknak, szlovákoknak nevezzük szomszédainkat. Fura, hogy a lengyelek, olaszok, németen (nemac) nem veszik zokon tőlünk!

  • Az első világháborút lezáró béke főembere Clemenceau, mindent megtett ami hatalmában állott hazája jövőbeni biztonsága érdekében. Először is a jobb sorsra érdemes, restaurált Lengyelországgal, a frissen kreált Csehszlovákiával és Jugoszláviával, végül a majd háromszorosára felduzzasztott Romániával, csatlósokat állított Németország hátába.
   A párizsi béke folytatása lett a második világháború, melynek győztesei két téridegen hatalom: Szovjet-Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok lettek. Megosztoztak Európán, majd saját hatalmi körükben a megszállt népekre kényszerítették saját rendszerüket. Miután Franciák és németek konstatálták, hogy kevés beleszólásuk van a nagyok politikájába, kibékültek. Így már Clemenceau unokáinak nincs szüksége Csehszlovákiára.
   A második világháború után Csehszlovákia -rettenetes attrocitások között- kiűzte a hárommillió feletti német kisebbséget az országból, ezért a Szovjet Birodalom kivonulása után már nem volt szükség a szlovákokra, a szláv többség biztosítására. Talán maguk a prágai politikusok is felismerték a Cseh-medence kedvező geopolitikai fekvését, hogy kevés potenciális háborúnak áll útjában. Viszont Szlovákiával összekötve minden háborúba belesodródik! Az 1989 es csehszlovákiai változásokkal párhuzamosan a szlovákok újra kezdték függetlenségüket és a föderáció feloszlatását követelni. Így mindkét nemzet népszavazással a különállás mellett döntött és 1993. január 1-el két szuverén állam keletkezett; a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság. 
   Szlovákiának joga volt kilépni Csehszlovákiából. Szlovákia déli határa több százezer magyart választ el anyaországától. Nekik nincs joguk anyaországukhoz csatlakozni? Vagy legalább autonómiára szülőföldjükön. Tán a magyarokra máig sem vonatkoznak az emberi jogok? Az osztrák kormány az Európai Bíróság elé vitte Dél Tirol ügyét. Azóta Dél Tirol autonómiát kapott! Mert ahogy a szlovákokat, a magyarokat sem kérdezték meg, akarnak e csehszlovákok lenni? Azon kívül mind Szlovákia, mind Magyarország mindkét világháborúban egyazon oldalon álltak! 
   Csak remélni lehet, hogy szlovákok, ruszinok, magyarok és Erdély népei modus vivendit találnak; vagy szuverén államokként saját parlamenttel, vagy svájci modellre a kantonok-vármegyék államszövetségeként saját érdekükben kiegyeznek egy védelmi közösségben. Az idő sürget! Rövid történelmi időn belül új veszedelem tornyosul az eurázsiai puszta felől: a feltámadt török népek, délről az arabok. E hatalmas fenyegetés ellen, a Kárpát-medence népei csak közös összefogással védekezhetnek. Partikuláris kisállamok egyenként fognak elveszni! kivonat: Világháborúk és győztesek.

 8. Dekujem pekne a cikkért!!!:)))
  Régen olvastam ilyen jót! Remélem nem maradtam le a többi körüllakóról, és még csak most készülnek róluk is ilyen faja írások! Várom őket!:)))

 9. Üdv Gudea Enszi!
  Üdv Kurtz Ezredes!

  Jó újra itthon!
  Mit fognak ezek szólni az osztrákokhoz, németekhez, finnekhez, stb.? 🙂

  • Kurtz ezredes

   Nem szabadna, hogy ilyen megjelenhessen. Ők sosem írnának rólunk ilyesmit, de ennek ellenére joggal gondolhatnák ugyanezt. Stb, stb, stb…

 10. Hol lehet kilépni?

 11. Kristián Kuruc

  Ilyen kutya nemzet a magyar. Ebben a cikkben benne van minden amit tud és amennyit ér. Magyarország 10x rosszabbul áll mint Szlovákia. Abból hogy mi történt 100-200 éve nemfogtok jól lakni, nem lesz jobb az élet az országban, nem lesz több iskola(bár rátok férne), az számit hogy mi van a jelenben az pedig nevetséges.

  U.i.: Ha tehetném elcserélném a magyar nyelvtudásom akármilyen másra, sajnos nem az én hibám hogy tudok magyarul, ezt nézzétek el nekem.

  • Kurtz ezredes

   Bizony, ott még van Alkotmány, szabad a sajtó, a migránsokat is tárt karokkal várják, illetve ebben már megfertőzte őket valaki, de az pont magyar, szóval nem ők tehetnek róla!

  • Kristián!
   Sajnos nem a nép… a nép nem kutya, semmi bajunk senkivel, sőt…
   A cikkiró.
   Én az ENSZ egy olyan szegmensében dolgozom épp, ahol Szlovák srácokkal vagyok nap, mint nap.
   Nekünk miért nincs bajunk egymassal?
   Ez egy generált szar, nem kell elolvasni.
   mintha bármi oka lenne a cikkírónak, hogy ócsaroljon, becsméreljen, vélemenyt mondjon.
   Vagy ez egy valasz lenne valamire?
   Nem hiszem

  • Attól még nem leszel igazi szlovák, hogy hangosan szidalmazod a magyarokat.

  • “Az 1926. évi VII. törvénycikk rendelkezett az elemi iskolák egy új típusáról, az érdekeltségi népiskola megteremtéséről. A törvény szerint ún. körzetek kialakításával – melyek három, illetve öt kilométer sugarú körben helyezkednek el – meg kell teremteni az elemi iskolák létrejöttének lehetőségét. A törvény kötelezte a törvényhatóságokat és a birtokosokat a népiskolák létrehozására, akár önnön fizikai és anyagi áldozatuk árán is. Létrejött az Országos Népiskolai Építési Alap az iskolaállítási és fenntartási kötelezettségek biztosítására.
   3 év alatt 5000 tanyai tanterem épült Magyarországon. A modern épületek fala már nem vályogból készült, hanem téglából, padlózatuk vörösfenyőből készült, hatalmas ablakaik voltak és palatetőjük. Háromszobás tanítói lakás is tartozott hozzájuk, az udvaron téglából épült WC-vel. Ezek az új tanyasi iskolák lettek a tanyavilág kultúrközpontjai, ahol könyvtár is volt, valamint gramofonnal és filmvetítő gépekkel voltak felszerelve. Gazda-, iparos- és olvasókörök tarthatták itt összejöveteleiket. Klebelsberg még arra is figyelt, hogy az új tanítói lakásokba úgy kerüljenek a fiatal tanítónők és tanítók, hogy ezzel növelhesse az összeházasodás és letelepedés lehetőségét. A tanárképzésre különben is nagy gonddal ügyelt, és azt hangsúlyozta, hogy a “magyar oktatótól, kezdve a kis óvónőn fel az egyetemi tanárig” azt az egyet követeli meg, hogy “ne csak tanítsa, hanem szeresse a magyar gyermeket.”
   Ebből kimaradtatok és ezért vagytok olyanok mit a cikk ír. Még hogy iskola építés hahahahahahahaha.

  • Tóth Vilmos

   Kutya nemzet a magyar?!
   Tényleg jól írta annakidején Petőfi, hogy kígyókat melengetett a magyar nemzet a kebelén, mert azok vagytok! Ti, eltótosodott magyarok, meg mégjobban, mint a tótok! Szerintem a nevedet is meg kéne változtatnod valami tótra, mert a “Kuruc” névre egyenesen méltatlan lettél! Persze, az eltótosodás tulajdonképpen nem olyan nagy baj, mert így tisztulunk, és én is azt mondom, mint egykor Dobó István: “inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl!”, azaz hulljon a férgese! Az meg enyhén szólva is túlzás, hogy Szlovákia 10x jobban áll hazánkná, sőt, egyáltalán nem áll jobban! Ezt az alábbi cikk is egyértelműen cáfolja:

   “…A KSH adatai szerint Magyarországon 2016 novemberében a bruttó átlagkereset 285 800 Ft (916 euró) volt, (8,2 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban). A növekedésre a statisztikusok szerint a minimálbér és a garantált bérminimum 5,7 százalékos emelése, a fegyveres testületek illetményemelése, valamint a kiegészítő pótlékok is hatással voltak. Szlovákiában a bruttó átlagkereset 2016 3. negyedévében elérte a 889 eurós szintet, vagyis 3,3 %-al emelkedett az előző év azonos időszakához képest – derült ki a szlovák statisztikai hivatal adataiból. Az átlagkereset szempontjából tehát a magyarok egy kissé felülteljesítették a szlovák átlagot….”

   http://www.bumm.sk/belfold/2017/02/01/elegedett-a-fizetesevel-ennyit-keresnek-atlagosan-az-on-szakmajaban

   Ráadásul, napjainkban is kb. 500 magyar kölcsönmelós dolgozik a pozsonyi VW-üzemben, hogy kihúzzon benneteket a szarból…

  • Ha szégyelled a magyar tudásodat, ne használd, felejtsd el! Nehogy kitaláld itt nekünk, hogy máig mi kényszerítünk!

 12. Egy egyszerű kérdés, mit jelent a szlovák címerben a kettős kereszt?

 13. És a knédli hol marad??? Igenis tévesen, mindenki azt hiszi az cseh, pedig nem is!
  Illyen zseniális ötletet, hogy ne szarakodjunk kérem a kemencével, meg sütéssel, csak gőzöljük meg? És egyébként is zaftos étkekhez kitűnő köret!

  És már vannak nemzeti ünnepnapjaik is! Még nem nagyon ünnepli senki, mivel nem érzik magukénak, de majd idővel! (ki ünnepelte a magyarok közül 1020. augusztus 20,-át? hát nem sokan, az biztos!)

  Meg milyen ügyesen elterelték a Dunát! Vitáztunk velük az erőműrendszer körül, hogy mégse kéne, meg minden, aztán hopp-hopp, egyik napról a másikra: nem kell annyi víz a Szigetközbe!

  Megaztán Kassa is milyen más hely! A túloldalon minálunk unalmas nyomor: Miskolc, meg Ózd! Bezzeg az ő oldalukon! Hiába van ott is ugyanolyan nyomortelep, legalább elnevezték Lunik IV.-nek! Mekkora menőség már, mintha egy holdbázison laknál!

  Pozsonyba is építettek hidakat: az egyiknek egy ufót raktak a tetejére!!! (már megint ez a világűr-tematika!) A másikat meg elnevezték Apollónak! Isteni!!! (jó, mondjuk egy bármely más európai főváros óvárosi részén nem vezetnek át egy autópályát…)

  Meg ott nincs ez a buzeráns szivárvány békávé! Budapesten a busz kék, a villamos sárga, a troli piros, stb… Pozsonyban minden piros azt kész! Szép férfias!

  Meg a furalya! Azért az télleg szépen szól! Ezt senki se vitathatja!!!

  Csiga alakú füstölt sajt??????? Oh yeah!

  No most akkor aztán mindenki nézzen magába!

 14. Major László

  Štefánik “sajnálatos belesetét” is átírták már pászor, pedig Darwin díjas.

 15. Dardassy Asztatat

  Szegény szlovénoknek vagy mi, önértékelés építés szempontjából nem használt ez a kiváló elemzés. Hiányzott nekik, mint ablakos tótnak a hanyatt esés…

 16. Nem tudom, hogy másnak is feltűnt-e, hogy a cikkben leírtakat senki sem próbálta cáfolni. Csak a cikkírót vagy a magyarokat pocskondiázták.

  • Dardassy Asztatat

   Evidens dolgokat miért is cáfolna meg bárki?… Az, hogy a leírás nem hagyományosan – PC módon – fogalmaz, tovább erősíti igazságtartalmát. A cikkíró és a magyarok pocskondiázása, igazolja a cikk minden egyes megállapítását. Amúgy a cikkben egyetlen kis – említésre sem méltó – tévedés van: A szlovén parlament Pozsonyban nem a Fehérvári úti SZTK-ra hasonlít, hanem a salgótarjáni József Attila Művelődési Otthonra.

 17. Pápu nem sárga tetű

  Ha 100 évig élek sem fogom fel, hogy funkcionális analfabéták miért olvasnak blogot (vagy bármit)

 18. Ezt a szemétkedő posztot eltüntethetnék már végre. Ez a Kuruc info színvonala.

 19. Tenger nélküli országként óceáni nagyhatalom lettünk! Ki csinált még ilyet?
  Hacsak nem a svájci Alan Roura?
  Pár ezer kilométerrel lemaradva Nándortól!

 20. Haj jaj hol is kezdjem.

  Először is elő a jó és szép dolgokkal. A sztrapacska az egyik kedvenc ételem szintén a liptói túró de csabai kolbásszal ami ugyebár….
  Unokatestvéremmel akinek anyja magyar és a nagynéném apja meg tót de tökéletesen beszélt magyarul és láttam hogy megvette fiacskájának az egész magyar irodalmat Jókai Petőfi Mikszáth stb. szlovák forditásban felajánlott hogy hoz nekem ajándékba egy liter szlivovicát. De van neki három üveggel kóstoljuk meg melyikből hozzon. Na nézzük ezt. Ez egy kicsit karcos. Lássuk a másodikat. Ez meg túl lágy túl édeskés. Nahát milyen a harmadik. Ez meg savanykás. Lássuk csak az elsőt. Tényleg ez mintha valamivel jobb volna.
  De mégis talán jobb volt a második. Próbáljuk ki még egyszer azt is. Egész jó. De talán harmadik mégis jobb volt. Nem rossz de azt hiszem az első volt izesebb. Tényleg azonban próbáljuk még egyszer a másodikat is.
  Megjegyzem hogy én egy büdös szót sem tudtam tótul ő meg magyarul mindketten gyengén németül és ő meg egyáltalán nem angolul vagy franciául. Igy aztán nem volt közös nyelvünk. Azonban a szlivovica megtette kötelességét a három liter szlivovica kóstolgatása után egyformán beszéltünk mindegyik nyelven.
  A végén mégsem hozott másnap még egy liter szilvóriumot nekem mert nem tudtuk sehogyse eldönteni hogy a három közül melyik volt a legjobb.
  Az volt a baj hogy aznap nem ettünk sztrapacskát és még liptói túró sem sőt még csabai kolbász sem volt hogy a szilvapálinka közben eszegettünk volna egy kicsikét.
  Akkor jobban el tudtuk volna dönteni melyiket a három közül.

 21. kovacs sandor

  Gyerekek!

  Tényleg vegyétek már le Szlovéniát a cikk elejéről…

 22. Vengerszkij Hjumor - dá?!

  Emberek!
  Ha senki nem érti, mi az irónia, akkor
  1. Mi a [email protected]ért olvassátok ezt a blogot?
  2. Mi a [email protected]ért kommenteltek?
  3. Zárjuk be ezt a kócerájt, amit Magyarországnak hívunk, és adjuk el Ausztriának megint. Mi pedig üljünk lóra és húzzunk “haza” a Volga-Kámaszutra közé!

  Mindenesetre én jókat mulatok. Kéne bejegyzés a Magyarokról is – a szomszédaink szemszögéből.

  • 1. Ez a blog tetszhalott állapotot mutat, a kutya sem olvassa, mert nincs mit.
   2. Nehogy már egy magadfajta szláv nevű valaki elhajtsa a tapasztalt, értelmiségi kommentelőket, akik a szórakozás egyetlen kulturált formáját teszik lehetővé, hozzászólásaikban nevetségessé téve a mucsai, előítéletes szerző tudatlanságát.
   3. Művelődhetnél egy kicsit, mielőtt összekevered a Káma folyót egy könyvvel!!

 23. Hungarians, we will hate you forewer for this primitive and stupid words about my nation. Forewer.
  Greating from my sweet homeland Slovakia

  • Slovak, You know, we would have been much better off by learning to respect each other…

  • Nelógassatokfölgyökérrománok

   It is a typical situation of “when the tennants steal the homeowner’s property and they are upset to be called thieves” Everything in Slovakia was built by Hungarians, at least bow and say thanks. Bloody gypsies…

  • Dear slovenian!

   1: Hungary is ancient slovenian land of course.
   2: Speak slovenian in Slovenia!

   You can read hungarian , but answered english.

   Stay slovenian! Better for U and better for us.

 24. You came to Europe at that ugly disgusting horses (you still do not know from where you came) and Slavic people taught you the agriculture and made you civilized people. You were just primitive barbarians. So you can just kiss Slovak feets, not to abuse us. Fu.k youuuu so hard. :-)))))))

  • Kurtz ezredes

   Te milyen nyelven olvastad ezt a hallatlanul szellemes irományt? Kedves szlován embertársunk, akkor mit bohóckodsz itt ezzel a neolatinnal?

  • Nelógassatokfölgyökérrománok

   oh, come on! There were no such a nation “slovak” existing the time we took over the land. We didn’t take away anything from you. It was just plains and mountains. Population was very low. You stole network of complete cities, roads, railways, factories, and lots of lands where your nasty nation wasn’t even the majority. Fuck off.

  • Hi Drotos Trpak! It is true slavs were masters of agriculture and the land back in the day, though modern agriculture in it’s current form in Hungary incorporated most of the fine knowledge that came from bulgarian slav gardeners who worked in the country during summer and relocated back during winter. Ancestors of those bulgar gardeners who were released from a few hundred years of total turkish oppression and enslavement in their home country. The türk granted one hundred by one hundred steps small gardens to a whole bulgarian family back in the day, they were forced to grow there their food or starved to death, so bulgars became the finest masters of gardening in the last century. Their knowledge about gardening were spread to Europe and acknowledged as finest form of cultivation.

   We also have numerous traces left by bulgar slav gardeners in city names or area names. Like “Bolgárföld” in Miskolc, also many traces in Budapest and around Pécs. Here I raise my hat to bulgarian gardeners, Petrovs, Dimitrovs, Stojanovs! You hard working man and woman, you deserve to be remembered!

 25. Janko Slota, Slovak hero: He is your best friend :-))) Magyer barát
  http://www.topky.sk/gl/138445/1062851/Predvolebne-bilbordy-SNS-neboli-rasisticke–rozhodol-sud

  He does loves Huns from Asia who live in Orbanistan :-)))))
  https://www.keepcalm-o-matic.co.uk/p/keep-calm-and-leave-orbanistan/

  http://larevue2analck.over-blog.com/article-orbanistan-une-faille-dans-les-democraties-europeennes-96270280.html

  https://www.toonpool.com/cartoons/Orbin%20Hood_161096

  Read this, there is the true about your primitive ancistores and of course abou you Huns from Asia :-))))
  http://www.gorila.sk/product/95254

  SO THE RESULT IS: GO BACK HOME TO ASIA HUNS at that disgusting horses of course :-)))))
  Kisses from Bratislava :-))))

  • A lengyelekkel nekünk egy évszázados barátságunk van, habár ők is egy szláv nép. A szlovákok persze
   örök ellenségeink s velük semmi sem közös. Nekik kell az EU mert ez ad nekik egy önbizalmat s muzlim betolakodók emelnék az ő intelligenciájukat,.

 26. VIVAT SLOVENSKÁ REPUBLIKA, VIVAT !!!

 27. Talán az a legnagyobb baj, hogy sokan nem is értik miről vitáznak beszélnek! Egy pillanatra mindenki gondoljon magába, gondolkodjatok nagyon nehéz dolog! puszta paraszti ésszel gondolkodni !
  Ha ezen a civakodáson felül emelkedne Szlovák, Magyar, vagy csak Magyar meglátnátok, hogy egy sokkal nagyobb irányító erő, száz meg száz emberek ezrei milliókat nem sajnálva iparkodnak azon hogy az amúgy egy egység összetartás vagy egyetértés ne létezhessen köztünk közép Európában
  Miért: mert talán ha úgy gondolnánk egymásra mit tót testvéreink vagy erdélyi testvéreink és a legnagyobb egyetértésben élnénk egymásközt itt közép Európában akkor bizony jobbról balról a nagyhatalmak cidriző lábbal álmatlan éjszakákkal töltenék sanyarú és valószínűleg megszámlált napjaik.
  Urak Hölgyek azon vitáztok hogy azon testvéreink rokonaink akik ott maradtak Szlovák honban azok testvéreink e és szidjátok egymást kinek van igaza hogy Szlovákia Szlovákia e
  Én úgy Gondolom: Minden Ember Lengyelországtól az Erdélyi magyarokig a horvát partokig bezáróan össze fogna és külső behatás nem engedve egységben maradna az mint olyan a nyugat és kelet nagyhatalmainak rémálma lenne hisz hatalmasabbak lehetnénk életünkben mint bármikor ami ezt a Térséget érte valamikor is.
  Ezért életünk legszebb pillanatairól nem véletlenül maradunk le és darabolnak (mert tudnak) apróra minket Közép Európát és ennek legnagyobb fegyvere az emberi ostobaság kihasználásával (fegyver nélkül) Hisz van nekik Fegyverük a mi szűk látóterünk hisz minek ide határ ha egyszer a szeretetnek nincs határa az egyetértésnek nincs határa sőt még neve sincs, lenne ha létezne ez a kettő akkor az lenne a neve az Irányító hatalmaknak hogy félelem.
  Hisz minden kori Diktatizmus legjobb stratéga ha az emberek nem beszélgetnek egymással nem gondolkodnak nem szeretnek nincs saját tudatuk nem GONDOLKODNAK akkor a legjobban vezethetők ha még esetleg félnek is plusz a szét szabdalt térségek közt konfliktus is kialakul, akkor már biztosan nyertek.
  Terveiket nagyon jól átvezetik Közép Európában hisz nézetek magatokba itt kik Irkáltok, elképzelhetöen visszamenőleg a harmadik generációig nagy valószínűséggel valamilyen rokoni kapcsolat van köztetek amiröl még tudni sem tudtok de megeszitek egymást ahelyett hogy gondolkodnátok egy jobb jövőn (azt egyik politikus sem fogja nektek megteremteni) egyik iskola vagy régmúltú nemes ember sem Ady,sem senki aki nem él már ezek alapján ezekre büszkén az ők példáján Összefogni vagy együttműködni már nem tudtok csak használjátok a szavakat amíg nem tudatosul ez bennetek addig teljesen kár nektek vitatkozni bármin hisz ki kinek ad köztetek igazat Gyáva összefogásra, szeretetre, gondolkodásra és változásra képtelen Közép Európai Drónok az Újkor kizsigerlö Drónjai vagytok akiknek teljesen mindegy hogy hol éltek akkor minek vitáztok egy neven, hogy Szlovákia hisz mind képtelenek vagytok ezen változtatni!
  Az egy nagyobb jobb ügy érdekében hogy ne a valamilyen nagy hatalom rabszolgái legyünk, képtelenek vagytok változtatni mert ezen a játékot amit nektek kitaláltak a gyűlölködés véget nagyon jól teljesítitek!
  Elnézést kérek ha valakit megsértettem!
  Viszont úgy gondolom, tudatos ember a leírtakon nem sértődik

  • BENE SÁNDOR

   Az az igazság, hogy a huszadik században kétszer is az országunk kétharmadától fosztottak meg minket. Azok , akik azt a kétharmadot megkapták, úgy viselkednek, mintha nem ők kapták volna, hanem mi vettünk volna el tőlük valamit. És a hozzájuk került magyarok érzik ezt a legjobban. Pedig sértődésre és, akár ilyen cikkek megírására is nekünk van okunk. Soha nem felejtem el, hogy az ötvenes évek vége felé a szüleimmel átmentünk Komárnóba többek között, nevessetek csak, mackófelsőt és alsót vásárolni nekem(még kis kölyök voltam), az üzletben az eladó hölgy megsúgta, hogy nem beszélhetnek magyarul. Remek, igaz?

 28. Nekem nagyon tetszenek az ilyen “görbetükröt” állító cikkek 🙂 Aki esetleg nem érti az irónia szó jelentését, nincs humorérzéke, az persze nem fogja megérteni hogy miért Szlovénia térképe van beágyazva a szövegbe, de ez a cikk nem is ezeknek az embereknek íródott szerintem…
  Csak egy apró kiigazítás: mivel Szlovákiában élek, így kompetensnek tartom magam megjegyezni, hogy a Hviezdoslav jelentése nem az hogy Szlávok csillaga hanem az hogy Csillagokat éltető.
  Még egyszer köszi a cikket, én nagyon jókat nevettem rajta 🙂

 29. Well I definitely liked studying it. This subject provided by you is very constructive for accurate planning.

 30. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such excellent info being shared freely out there.

 31. Buy Clomid Online Without A Script Generic Levaquin Free Shipping Real Without Perscription Levitra Lakemedel viagra prescription Amoxicillin Powder For Injections

 32. Levitra Apothekenpflichtig Cialis Comprare In Svizzera Acheter Viagra En Ligne Quebec generic cialis Mex Pharmacy Dextromethorphan And Amoxicillin Where To Buy Secure Fluoxetine Medicine

 33. Macrobid Fedex Levothyroxine 25 Mcg Buy Online Provera 5mg Discount Best Website Cod Only Viagra Cialis Assunzione

 34. Dutasteride Tab France Pharmacy Cialis 5 Mg Generico Where Can I Buy Plavix Generic cialis How Long Does It Take For Zithromax To Cure Chlamydia Viagra Cialis Impotenza Brand Levitra Canada

 35. Some genuinely wonderful info , Glad I found this. “Without discipline, there’s no life at all.” by Katharine Hepburn.

 36. I love your writing style truly enjoying this website .

 37. This is very attention-grabbing, You’re an excessively professional blogger. I’ve joined your rss feed and look ahead to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

 38. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Carry on the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site 🙂

 39. of course like your web-site however you have to test the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to tell the reality on the other hand I will surely come again again.

 40. Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely helpful information specially the last part 🙂 I care for such information much. I was seeking this particular info for a very long time. Thank you and best of luck.

 41. Hi , I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it on Yahoo , i will come back once again. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and help other people.

 42. Domperidone Drug From Australia Amoxicillin Package Insert Viagra Kaufen Ohne Vorkasse cheapest levitra plus Staxyn Vs Viagra Generic Viagra Belize Propecia Minoxidil Nisim

 43. You completed certain good points there. I did a search on the topic and found most folks will go along with with your blog.

 44. Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Appreciate it

 45. Hello my friend! I wish to say that this post is amazing, nice written and include approximately all important infos. I’d like to see more posts like this.

 46. I have not checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 47. Wow, fantastic blog layout! How lengthy have you been running a blog for? you make blogging glance easy. The whole glance of your web site is fantastic, let alone the content!

 48. hello there and thanks on your info – I’ve certainly picked up something new from proper here. I did then again experience several technical points the use of this site, since I experienced to reload the site lots of occasions prior to I may just get it to load correctly. I had been pondering if your web host is OK? Not that I am complaining, however slow loading circumstances instances will sometimes impact your placement in google and can injury your high-quality ranking if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and can look out for much extra of your respective interesting content. Ensure that you update this once more very soon..

 49. Generic Aricept No Prescription Viagra American Distrubution cialis no prescription Toncils Infection Amoxicillin On Line Macrobid Delivered On Saturday Medicine Order Propecia Prescription

 50. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself? Plz reply back as I’m looking to create my own blog and would like to know wheere u got this from. thanks

 51. Acyclovir No Script Cialis Prix Canada viagra vs cialis Rockbottom Viagra Prices Crotamiton Over The Counter Usual Dosage For Keflex 500 Mg

 52. This website is mostly a stroll-by for all the info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse right here, and also you’ll undoubtedly discover it.

 53. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and it has aided me out loads. I hope to contribute & help other users like its helped me. Great job.

 54. I simply could not go away your website prior to suggesting that I actually enjoyed the usual information a person supply to your visitors? Is going to be again frequently to check out new posts.

 55. I liked as much as you’ll receive performed proper here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. however, you command get bought an edginess over that you would like be handing over the following. ill indubitably come further before once more as precisely the similar nearly very steadily inside case you shield this hike.

 56. Cheap Synthroid Online buy viagra online Cephalexin Penicillin

 57. Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything. Do you have any tips and hints for beginner blog writers? I’d certainly appreciate it.

 58. Does your blog have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.

 59. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely helpful info particularly the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this certain info for a very long time. Thank you and good luck.

 60. I love the efforts you have put in this, thankyou for all the great content.

 61. Excellent weblog right here! Additionally your site lots up fast! What web host are you the use of? Can I get your affiliate hyperlink for your host? I desire my site loaded up as fast as yours lol

 62. Pretty nice post. I simply stumbled upon your weblog and wished to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing in your feed and I hope you write once more soon!

 63. I went over this web site and I think you have a lot of superb information, saved to my bookmarks (:.

 64. Hi! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My site goes over a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Great blog by the way!

 65. Hello.This article was really fascinating, especially since I was investigating for thoughts on this issue last Friday.

 66. I have recently started a site, the information you provide on this site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.

 67. You are a very smart person!

 68. I believe this site holds some very fantastic info for everyone :D. “America is not merely a nation but a nation of nations.” by Lyndon B. Johnson.

 69. I just couldn’t depart your website prior to suggesting that I extremely enjoyed the standard info a person provide for your visitors? Is gonna be back often to check up on new posts

 70. I’d incessantly want to be update on new articles on this internet site, saved to my bookmarks! .

 71. For Sale Secure Isotretinoin Tablets Website Free Shipping viagra Order Diflucan No Prescription Precio De Cialis De 5 Mg

 72. Remove Pink Amoxicillin Stain From Clothes viagra online Viagra Achat En Ligne En Saint

 73. It’s perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you can write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!

 74. Great tremendous issues here. I?¦m very glad to look your article. Thank you a lot and i’m having a look ahead to contact you. Will you please drop me a e-mail?

 75. I am not real excellent with English but I line up this really leisurely to translate.

 76. It¦s actually a nice and useful piece of info. I¦m happy that you shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 77. There are actually a number of details like that to take into consideration. That is a great point to bring up. I offer the thoughts above as common inspiration however clearly there are questions just like the one you bring up the place the most important thing will likely be working in sincere good faith. I don?t know if finest practices have emerged round things like that, but I’m sure that your job is clearly identified as a good game. Both girls and boys feel the impression of just a moment’s pleasure, for the rest of their lives.

 78. Hi, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 79. Some genuinely nice and utilitarian info on this internet site, too I conceive the design and style has wonderful features.

 80. I consider something genuinely special in this internet site.

 81. At this time it looks like Expression Engine is the preferred blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 82. Simply wanna say that this is very helpful, Thanks for taking your time to write this.

 83. Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have developed some nice methods and we are looking to swap solutions with other folks, why not shoot me an email if interested.

 84. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely magnificent. I really like what you have acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it smart. I can not wait to read much more from you. This is really a great web site.

 85. My brother recommended I might like this web site. He was entirely right. This publish actually made my day. You cann’t imagine just how so much time I had spent for this information! Thanks!

 86. I am thankful that I found this website, just the right info that I was searching for! .

 87. Hi my loved one! I want to say that this article is awesome, nice written and come with almost all vital infos. I would like to see more posts like this .

 88. hi!,I really like your writing very so much! proportion we keep in touch more approximately your post on AOL? I need a specialist in this area to solve my problem. May be that is you! Looking ahead to look you.

 89. The other day, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 90. I consider something really special in this website.

 91. fantastic post.Ne’er knew this, thankyou for letting me know.

 92. I love it when people come together and share opinions, great blog, keep it up.

 93. I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I’m quite certain I’ll learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 94. Great post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Very helpful info particularly the last part 🙂 I care for such information a lot. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 95. Hi my family member! I wish to say that this post is awesome, great written and include approximately all vital infos. I’d like to peer extra posts like this .

 96. Dapoxetina 2011 Acheter Cialis Internet Forum cialis vs viagra Can You Really Order Cialis Online 149 Pharmacy Express Canada Buy Augmentin

 97. Excellent article. I will be going through some of these issues as well..

 98. you have got an awesome weblog right here! would you like to make some invite posts on my weblog?

 99. Hi there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t
  loading correctly. I’m not sure why but I
  think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers
  and both show the same results.

 100. Excellent pieces. Keep posting such kind of information on your site.
  Im really impressed by your blog.
  Hello there, You have done an excellent job. I’ll definitely digg it and personally suggest to my friends.
  I am confident they’ll be benefited from this web site.

 101. Hi there i am kavin, its my first time to commenting anywhere,
  when i read this piece of writing i thought i could also create comment due to this sensible paragraph.

 102. WOW just what I was searching for. Came here by searching
  for gamefly free trial

 103. At this time it sounds like BlogEngine is the best blogging platform out there right now.
  (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 104. Hi there would you mind letting me know which hosting company you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a reasonable price? Many thanks, I appreciate it!

 105. This website truly has all of the information I wanted about this subject and didn’t know
  who to ask.

 106. I like the helpful information you provide in your articles.

  I will bookmark your blog and check again here regularly.

  I am quite certain I’ll learn lots of new stuff right here!
  Best of luck for the next!

 107. I think the admin of this site is in fact working hard in support of his
  web page, for the reason that here every information is quality
  based stuff.

 108. Thank you for every other informative web site. The place else could I get that type of info written in such an ideal approach?

  I have a project that I am just now operating on, and I have been at the glance
  out for such information.

 109. wonderful put up, very informative. I ponder why the opposite experts
  of this sector do not understand this. You must continue
  your writing. I am sure, you’ve a huge readers’ base already!

 110. When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 111. Every weekend i used to pay a quick visit this website,
  for the reason that i wish for enjoyment, since this this web page
  conations genuinely fastidious funny information too.

 112. Whats up are using WordPress for your blog platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started
  and set up my own. Do you require any coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be greatly appreciated!

 113. I’m curious to find out what blog platform you’re utilizing?
  I’m experiencing some small security problems with my latest site and I would
  like to find something more risk-free. Do you have any suggestions?

 114. I love what you guys are usually up too. This sort of clever work
  and reporting! Keep up the terrific works guys I’ve included you guys to blogroll.

 115. Some really superb posts on this site, appreciate it for contribution.

 116. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative to read?

 117. I am truly pleased to glance at this web site posts which
  carries plenty of helpful facts, thanks for providing these information.

 118. I always used to study post in news papers but now
  as I am a user of net thus from now I am using net for articles or reviews,
  thanks to web.

 119. Hi there! I could have sworn I’ve been to this
  site before but after checking through some of the post I realized it’s new to me.
  Nonetheless, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking
  back often!

 120. An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker who
  has been doing a little homework on this. And he actually ordered me dinner due to the fact that I stumbled upon it for
  him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanx for spending the time to talk about this subject
  here on your web site.

 121. I am curious to find out what blog platform you have been working with?

  I’m having some small security problems with my latest site
  and I’d like to find something more risk-free. Do you have
  any recommendations?

 122. I do not even understand how I stopped up right here, but I assumed this publish
  was once good. I don’t understand who you might be but certainly you are going to a well-known blogger in the event you
  aren’t already. Cheers!

 123. Magnificent goods from you, man. I’ve be mindful your
  stuff prior to and you are simply too excellent. I actually like what you’ve obtained here, certainly like what you are saying and the way in which in which you say it.
  You are making it enjoyable and you still
  care for to stay it sensible. I cant wait to read much more from you.
  This is really a terrific site.

 124. Good day! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.

  I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to begin.
  Do you have any ideas or suggestions? Thank you

 125. Pretty great post. I just stumbled upon your blog and wished
  to say that I have really loved surfing around your weblog
  posts. After all I’ll be subscribing in your feed and I hope you write once more very soon!

 126. Hi there, this weekend is nice in support of me, because this moment i am reading this wonderful informative piece
  of writing here at my home.

 127. I went over this internet site and I conceive you have a lot of good info , saved to my bookmarks (:.

 128. Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are
  just too magnificent. I really like what you’ve acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still care for
  to keep it wise. I cant wait to read far more from you.
  This is really a terrific site.

 129. Great work! This is the type of information that should be shared around the web. Shame on Google for not positioning this post higher! Come on over and visit my site . Thanks =)

 130. Thanks a lot for sharing this with all folks you really realize what you’re speaking about! Bookmarked. Kindly additionally visit my site =). We can have a hyperlink trade contract between us!

 131. Paragraph writing is also a fun, if you be familiar with then you can write otherwise
  it is difficult to write.

 132. Amoxicillin Dosage For Uti Vente En Ligne Kamagra Buy Suhagra Online cialis Finpecia 1 Mg For Sale Viagra E Vene Varicose Prednisone 20mg

 133. What’s up, I read your blogs like every week. Your writing style is witty, keep
  up the good work!

 134. Your style is so unique in comparison to other folks I have read stuff from.
  Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this web
  site.

 135. Very great post. I just stumbled upon your blog and wished to mention that I’ve truly loved surfing around your blog posts.
  After all I will be subscribing on your rss feed and I hope you write again soon!

 136. When someone writes an paragraph he/she maintains the idea of a user in his/her
  brain that how a user can know it. Therefore that’s why this paragraph is perfect.

  Thanks!

 137. Absolutely pent written content, regards for information. “Life is God’s novel. Let him write it.” by Isaac Bashevis Singer.

 138. Hello would you mind letting me know which web host you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a honest price? Kudos, I appreciate it!

 139. Wow, awesome weblog structure! How long have you ever been blogging for?
  you made running a blog glance easy. The whole glance of your site is
  fantastic, as well as the content!

 140. Heya i am for the first time here. I found this board
  and I find It truly useful & it helped me out a lot. I’m hoping to give something again and help others like you helped me.

 141. Your style is so unique in comparison to other folks I’ve read stuff from.
  I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just book mark
  this page.

 142. I visited many sites except the audio quality for audio songs existing at this web
  page is actually fabulous.

 143. Thanks for finally talking about >A szlovákok –
  Bezzegnemzetek <Liked it!

 144. Heya i’m for the first time here. I found this board and I in finding It truly helpful & it helped
  me out much. I’m hoping to offer one thing again and aid others such
  as you aided me.

 145. I’ve learn a few just right stuff here. Definitely worth
  bookmarking for revisiting. I surprise how so much attempt you set to create any such magnificent
  informative web site.

 146. Ridiculous story there. What happened after? Thanks!

 147. What’s up i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this article i thought i could also
  make comment due to this good piece of writing.

 148. I really appreciate this post. I’ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thanks again

 149. Very good site you have here but I was curious if
  you knew of any message boards that cover the same topics talked about here?
  I’d really love to be a part of group where
  I can get advice from other knowledgeable people that share the same interest.

  If you have any suggestions, please let me know.
  Appreciate it!

 150. I’m gone to tell my little brother, that he should also pay a quick visit this web site on regular basis to obtain updated from most recent reports.

 151. It’s awesome to pay a quick visit this web page and reading the views of all friends on the topic of this post, while I am also keen of getting experience.

 152. It is appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy.

  I have learn this publish and if I may I desire to counsel you few attention-grabbing issues or suggestions.
  Maybe you can write next articles relating to
  this article. I wish to read more things about it!

 153. Please let me know if you’re looking for a author for your blog.

  You have some really great posts and I think I would be a good asset.

  If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely
  love to write some articles for your blog in exchange for a
  link back to mine. Please blast me an e-mail if interested.
  Thanks!

 154. This is my first time visit at here and i am genuinely happy to read all at alone place.

 155. Thank you, I have just been searching for information approximately this topic
  for a while and yours is the greatest I’ve found out till now.
  But, what concerning the bottom line? Are you positive in regards
  to the source?

 156. Having read this I thought it was rather informative. I appreciate you spending some time and effort to put
  this short article together. I once again find myself spending way
  too much time both reading and leaving comments.
  But so what, it was still worthwhile!

 157. Howdy excellent blog! Does running a blog similar
  to this take a great deal of work? I’ve virtually no knowledge
  of coding however I had been hoping to start my own blog in the near future.
  Anyhow, if you have any recommendations or techniques for new blog owners please
  share. I understand this is off subject nevertheless
  I simply had to ask. Appreciate it!

 158. I have been exploring for a little for any high quality articles
  or weblog posts on this sort of space . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site.
  Studying this info So i am satisfied to exhibit that I have a very
  just right uncanny feeling I found out just what I needed.
  I so much definitely will make sure to do not disregard this site
  and give it a glance on a relentless basis.

 159. Simply want to say your article is as astonishing.
  The clarity in your publish is just great and that i can assume you’re
  knowledgeable in this subject. Fine together with your permission allow me to grab your feed to stay up to date with drawing close post.
  Thanks a million and please carry on the gratifying work.

 160. Very good post! We will be linking to this particularly great article on our website.
  Keep up the good writing.

 161. It’s not my first time to pay a visit this website, i am browsing
  this website dailly and get pleasant data from here every day.

 162. Hello! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading through your articles. Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same topics? Many thanks!

 163. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is important and everything. Nevertheless imagine if
  you added some great graphics or video clips to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with pics and clips, this site could undeniably be one of the very best in its field.
  Good blog!

 164. With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright
  violation? My site has a lot of unique content I’ve either written myself or outsourced but it
  appears a lot of it is popping it up all over the internet
  without my authorization. Do you know any ways to help stop content from being ripped off?

  I’d truly appreciate it.

 165. I was curious if you ever considered changing the
  layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say.

  But maybe you could a little more in the way of content so
  people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having
  1 or 2 images. Maybe you could space it out better?

 166. Thank you for every other magnificent article. The place else could anyone get that type of information in such an ideal approach of writing? I have a presentation subsequent week, and I’m on the look for such info.

 167. Thanks for ones marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you
  might be a great author. I will ensure that I bookmark your blog and
  will often come back down the road. I want to
  encourage that you continue your great work, have a nice weekend!

 168. Great write-up, I’m normal visitor of one’s blog, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.

 169. Genuinely no matter if someone doesn’t be aware of after that its up to other viewers
  that they will assist, so here it occurs.

 170. You should take part in a contest for one of the finest sites on the internet.
  I most certainly will recommend this web site!

 171. Thankyou for this terrific post, I am glad I detected this internet site on yahoo.

 172. Today, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if
  it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views.
  I know this is entirely off topic but I had to share
  it with someone!

 173. naturally like your web-site however you need to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I in finding it very troublesome to inform the truth then again I?¦ll certainly come back again.

 174. Ahaa, its fastidious conversation regarding this post here at this website, I have read all that, so at this time me also commenting at this place.

 175. Ahaa, its nice discussion regarding this article at this place at this weblog, I have read all that, so now me
  also commenting at this place.

 176. Excellent goods from you, man. I have be mindful your stuff prior to and you’re simply extremely magnificent. I really like what you’ve bought here, certainly like what you’re stating and the best way wherein you are saying it. You are making it enjoyable and you continue to care for to keep it sensible. I cant wait to learn far more from you. That is really a great web site.

 177. Hey there, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Ie, it looks fine
  but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, great blog!

 178. Superb blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?
  I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything.
  Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go
  for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed ..
  Any recommendations? Cheers!

 179. Hey! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
  Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to begin. Do
  you have any ideas or suggestions? Cheers

 180. Thanks a lot for sharing this with all of us you really know what you’re talking about! Bookmarked. Please also visit my site =). We could have a link exchange contract between us!

 181. My partner and I stumbled over here from a different web
  address and thought I might as well check things out.

  I like what I see so i am just following you. Look forward
  to checking out your web page repeatedly.

 182. It’s really a nice and helpful piece of info. I’m satisfied that you shared this
  useful info with us. Please stay us up to date like this.
  Thanks for sharing.

 183. magnificent points altogether, you just
  won a new reader. What may you suggest in regards to your submit that
  you made a few days ago? Any positive?

 184. I every time spent my half an hour to read this web site’s content everyday along
  with a mug of coffee.

 185. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz answer back as I’m looking to construct my own blog and would like to know where u got this from.

  thanks a lot

 186. I do trust all of the concepts you have presented to your post.
  They are really convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are too brief for
  starters. Could you please prolong them a bit from subsequent time?
  Thank you for the post.

 187. I do not even know how I finished up right here, but I assumed this publish was once good.
  I don’t recognise who you might be but definitely you are going to a well-known blogger if you are not already.

  Cheers!

 188. Howdy I am so excited I found your blog page, I really found you by mistake, while I was
  browsing on Google for something else, Nonetheless I am here now and
  would just like to say thanks a lot for a marvelous post and a all round thrilling blog
  (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have
  time I will be back to read a lot more, Please do keep up the
  superb work.

 189. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?

 190. fantastic submit, very informative. I’m wondering why the opposite specialists of this sector don’t notice this.
  You must proceed your writing. I’m sure, you have a great readers’ base already!

 191. F*ckin’ tremendous issues here. I’m very glad to look your article. Thanks a lot and i’m taking a look ahead to contact you. Will you kindly drop me a e-mail?

 192. I am not sure where you’re getting your information, but great topic.
  I needs to spend some time learning much more
  or understanding more. Thanks for excellent information I was looking for this
  info for my mission.

 193. Good day! I could have sworn I’ve been to this website before but
  after checking through some of the post I realized it’s
  new to me. Nonetheless, I’m definitely glad I found it and I’ll
  be book-marking and checking back often!

 194. Thanks , I have just been searching for information approximately this
  subject for a while and yours is the greatest I
  have came upon till now. However, what concerning the bottom line?

  Are you sure about the source?

 195. I’m really loving the theme/design of your blog. Do you ever run into any browser compatibility problems?
  A handful of my blog visitors have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Opera.
  Do you have any advice to help fix this issue?

 196. I think this web site has some really fantastic info for everyone. “The fewer the words, the better the prayer.” by Martin Luther.

 197. We’re a gaggle of volunteers and opening a brand new
  scheme in our community. Your site offered us with helpful info to
  work on. You’ve performed a formidable process and our entire group shall be thankful to you.

 198. Hmm is anyone else having problems with the pictures
  on this blog loading? I’m trying to figure out
  if its a problem on my end or if it’s the blog. Any responses would be greatly appreciated.

 199. I believe what you typed was very logical.

  However, what about this? suppose you typed a catchier
  title? I mean, I don’t wish to tell you how to run your blog, but suppose you added a title that makes people want more?
  I mean A szlovákok – Bezzegnemzetek is a little plain. You could peek at Yahoo’s front page and watch how they create news titles to grab
  viewers to open the links. You might add a related video or a related picture or two to grab readers interested about everything’ve got to say.

  Just my opinion, it could bring your blog a little bit more interesting.

 200. I’m not sure why but this blog is loading extremely slow for me.
  Is anyone else having this problem or is it
  a issue on my end? I’ll check back later and see if the problem
  still exists.

 201. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your site?

  My blog is in the very same niche as yours and my visitors would truly benefit from a lot of the information you provide here.

  Please let me know if this okay with you. Thanks!

 202. It’s fantastic that you are getting thoughts from this article as well as
  from our argument made here.

 203. Hello, I think your blog could possibly be having web browser
  compatibility issues. Whenever I look at your
  web site in Safari, it looks fine however when opening in I.E.,
  it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick
  heads up! Apart from that, excellent site!

 204. You are so cool! I do not suppose I’ve read something like this before.

  So good to find somebody with some original thoughts on this subject.
  Seriously.. thank you for starting this up. This website
  is one thing that is required on the web, someone with a little
  originality!

 205. Saved as a favorite, I like your website!

 206. Great website you have here but I was curious if you knew of any discussion boards that cover the same topics discussed
  here? I’d really love to be a part of online community
  where I can get feedback from other experienced people that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me know.
  Bless you!

 207. Propecia Comprar Viagra Kamagra Singapore cheap cialis Over The Counter Cymbalta Propiedades Del Propecia Acheter Vrai Cialis

 208. What’s up, the whole thing is going perfectly here and ofcourse every one is
  sharing information, that’s in fact good, keep up writing.

 209. I?¦ve been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this information So i?¦m satisfied to exhibit that I’ve an incredibly just right uncanny feeling I found out exactly what I needed. I so much for sure will make certain to don?¦t disregard this website and give it a look on a constant basis.

 210. Hello i am kavin, its my first time to commenting anywhere,
  when i read this piece of writing i thought i could also make comment due
  to this sensible paragraph.

 211. Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading?
  I’m trying to find out if its a problem on my end or if
  it’s the blog. Any responses would be greatly appreciated.

 212. Whats up very cool web site!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your web site and take the feeds also…I am glad to search out so many helpful information right here within the put up, we want develop more strategies on this regard, thank you for sharing.

 213. Howdy this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you
  have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get guidance from
  someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 214. What’s up, everything is going nicely here and ofcourse
  every one is sharing facts, that’s really fine, keep up writing.

 215. Cialis 5 Milligrams Prix Dapoxetina Indicaciones buy cialis Discount Nexium Coupons Zithromax At Publix Propecia Itchy Scalp

 216. Fantastic blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost on everything.
  Would you advise starting with a free platform like WordPress or
  go for a paid option? There are so many options out there
  that I’m completely overwhelmed .. Any suggestions? Appreciate it!

 217. you’re truly a just right webmaster. The site loading
  pace is incredible. It seems that you are doing any distinctive trick.
  In addition, The contents are masterpiece. you have done a excellent job
  in this topic!

 218. This is very interesting, You are a very skilled blogger.
  I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your great post.
  Also, I have shared your website in my social networks!

 219. all the time i used to read smaller content which also
  clear their motive, and that is also happening with this piece of writing which I am reading
  here.

 220. This piece of writing is in fact a fastidious one it assists new internet
  users, who are wishing in favor of blogging.

 221. Whoa! This blog looks just like my old one!
  It’s on a completely different subject but it has
  pretty much the same page layout and design. Outstanding
  choice of colors!

 222. Ahaa, its fastidious dialogue concerning this article at this place at this webpage, I have read all that, so
  at this time me also commenting here.

 223. Excellent blog right here! Additionally your web site lots up fast!
  What web host are you the use of? Can I get your affiliate
  hyperlink in your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol

 224. Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get
  listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to
  get there! Appreciate it

 225. Yes! Finally something about g.

 226. hi!,I like your writing very so much! share we keep up a correspondence more approximately your article on AOL?
  I require an expert on this space to unravel my problem.

  May be that’s you! Having a look forward to peer you.

 227. Ahaa, its nice dialogue concerning this paragraph at this place at this webpage, I have read all that, so now me also commenting
  here.

 228. Online Indian Viagra In Uae proscar shopping Zithromax Medication Online Generic Plavix

 229. Hello, you used to write magnificent, but the last several posts have been kinda boringK I miss your super writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 230. I love it when people come together and share opinions, great blog, keep it up.

 231. Undeniably believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get irked while people consider worries
  that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top
  and also defined out the whole thing without having side-effects , people
  could take a signal. Will probably be back to get more.

  Thanks

 232. Wow that was odd. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t show
  up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say wonderful blog!

 233. Fastidious response in return of this issue with firm arguments and explaining everything
  about that.

 234. Can you tell us more about this? I’d care to find out more details.

 235. Thank you, I’ve recently been searching for information approximately
  this subject for a while and yours is the greatest I’ve came upon till now.

  But, what in regards to the conclusion? Are you sure in regards to the source?

 236. Every weekend i used to go to see this website, as i want
  enjoyment, since this this site conations truly nice funny material too.

 237. I do not even know the way I ended up here,
  but I believed this publish was once great. I do not recognize
  who you’re but certainly you are going to a well-known blogger in case you
  aren’t already. Cheers!

 238. Propecia E Impotencia Causar viagra online prescription Tomar Levitra Propecia 0.5 Had Kamagra 100mg Forum

 239. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to
  be running off the screen in Firefox. I’m not sure if this is a format issue or
  something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you
  know. The design look great though! Hope you get the problem solved soon. Thanks

 240. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you?

  Plz respond as I’m looking to create my own blog and would like to know where u got this from.
  thank you

 241. Hi there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d
  ask. Would you be interested in trading links
  or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My blog goes over a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other.
  If you might be interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you!

  Wonderful blog by the way!

 242. Hi, i believe that i saw you visited my website thus
  i came to return the choose?.I am attempting to
  in finding things to enhance my website!I suppose its adequate to use
  some of your ideas!!

 243. Thanks a bunch for sharing this with all people
  you really know what you’re speaking approximately!
  Bookmarked. Please also discuss with my web site =). We can have
  a hyperlink change contract among us

 244. Hello there! I could have sworn I’ve visited this
  blog before but after browsing through a few of the posts I realized
  it’s new to me. Anyhow, I’m definitely pleased I discovered it and I’ll be book-marking it and checking
  back regularly!

 245. You need to take part in a contest for one of the finest blogs on the internet.
  I’m going to highly recommend this web site!

 246. What’s up, for all time i used to check website posts here in the early hours in the break of day, because i love to gain knowledge of more and more.

 247. Howdy very nice site!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I’ll bookmark your web site and take the feeds alsoKI’m glad to search out so many helpful info right here within the put up, we’d like work out more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 248. I like the helpful information you provide in your articles.

  I will bookmark your weblog and check again here
  regularly. I am quite sure I’ll learn many new stuff right here!

  Best of luck for the next!

 249. Excellent website. Lots of helpful info here. I’m
  sending it to a few pals ans also sharing in delicious.
  And obviously, thanks in your effort!

 250. Everything is very open with a precise clarification of the challenges.
  It was definitely informative. Your website is useful.

  Thank you for sharing!

 251. Pretty! This has been an extremely wonderful article. Many thanks
  for providing this information.

 252. There is certainly a lot to know about this issue. I love all of the points you
  have made.

 253. Thanks for sharing your thoughts about minecraft for free. Regards

 254. I think the admin of this website is actually working hard in favor of his site,
  since here every data is quality based data.

 255. 250 Mg Diamox Buy Paypal Prix Levitra Pharmacie viagra online pharmacy Welts Develop While Taking Keflex Cialis A Domicilio Amoxicillin Fish

 256. I’m not sure why but this weblog is loading extremely slow for me.
  Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 257. What’s up, I read your blogs regularly. Your humoristic style is awesome, keep doing what you’re doing!

 258. Hi there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading through your
  blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same topics?

  Many thanks!

 259. Simply wanna remark on few general things, The website style is perfect, the written content is very great : D.

 260. This is a great tip particularly to those new to the blogosphere.
  Simple but very precise info… Thank you for sharing this
  one. A must read article!

 261. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four e-mails
  with the same comment. Is there any way you can remove people from that service?
  Appreciate it!

 262. It’s truly very complex in this active life to listen news
  on Television, therefore I just use internet for that
  reason, and take the hottest information.

 263. Very nice blog post. I absolutely appreciate this site.
  Thanks!

 264. It¦s really a nice and useful piece of info. I am happy that you shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 265. Cialis Andorra Online Salmonella Keflex Viagra Generico Por Internet viagra Malegra Pro

 266. Your mode of describing the whole thing in this piece of writing is really good,
  every one be capable of simply understand it, Thanks a lot.

 267. As the admin of this website is working, no doubt very rapidly it will be
  famous, due to its feature contents.

 268. Hello, i think that i saw you visited my blog thus i got here to
  return the favor?.I’m trying to in finding issues to enhance my site!I assume its ok to use a few of your ideas!!

 269. Really no matter if someone doesn’t know afterward its up to other people that they will
  assist, so here it happens.

 270. What a material of un-ambiguity and preserveness of precious
  familiarity concerning unpredicted feelings.

 271. Hey there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? Cheers

 272. Everyone loves what you guys tend to be up too.
  Such clever work and reporting! Keep up the great works guys I’ve included you guys to blogroll.

 273. Levitra Prix En Officine viagra Levitra Prix Belgique Acheter Kamagra Gel Grenoble Levitra Generico On Line

 274. I do consider all of the concepts you have offered for your post.

  They’re really convincing and can definitely work.

  Still, the posts are very short for starters. May just you
  please lengthen them a little from subsequent time?

  Thanks for the post.

 275. It’s going to be end of mine day, but before ending I am reading this wonderful piece of writing to improve my
  knowledge.

 276. Everything is very open with a clear clarification of the challenges.
  It was really informative. Your site is very helpful.

  Many thanks for sharing!

 277. Remarkable! Its in fact awesome post, I have got much clear idea regarding from this piece of writing.

 278. I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back later. Many thanks

 279. I’m gone to tell my little brother, that he should
  also pay a quick visit this webpage on regular basis to obtain updated from most up-to-date news.

 280. You are my aspiration, I possess few web logs and very sporadically run out from brand :). “Actions lie louder than words.” by Carolyn Wells.

 281. each time i used to read smaller articles which also clear their motive, and that is also happening
  with this article which I am reading now.

 282. This is my first time go to see at here and i am truly impressed
  to read all at single place.

 283. Whats Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and it has aided me out loads. I am hoping to give a contribution & help different customers like its aided me. Great job.

 284. I’m not sure why but this weblog is loading extremely slow for
  me. Is anyone else having this issue or is it a problem
  on my end? I’ll check back later on and see if the problem still
  exists.

 285. I’ve learn a few just right stuff here. Definitely
  value bookmarking for revisiting. I surprise how a lot effort you place to
  create any such fantastic informative site.

 286. Hi! This post could not be written any better! Reading through this
  post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting about this.
  I will forward this post to him. Fairly certain he will have a
  good read. Thank you for sharing!

 287. Hello, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I am trying to find things to improve my site!I suppose its ok to
  use some of your ideas!!

 288. If you desire to improve your experience just keep visiting this web page
  and be updated with the hottest information posted here.

 289. This design is wicked! You most certainly know how
  to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job.

  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 290. An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who has been doing
  a little homework on this. And he actually bought me lunch simply
  because I stumbled upon it for him… lol.
  So let me reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanks for spending the time to discuss
  this topic here on your website.

 291. Wonderful, what a blog it is! This webpage presents valuable facts to
  us, keep it up.

 292. Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it.

 293. Really when someone doesn’t understand afterward its up to other
  people that they will help, so here it occurs.

 294. you’re really a excellent webmaster. The web site loading velocity is amazing. It seems that you’re doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterwork. you’ve done a great process on this matter!

 295. I am not sure the place you’re getting your information, however
  good topic. I needs to spend a while learning much more or understanding more.
  Thanks for fantastic information I was searching for this information for my mission.

 296. Awesome! Its really amazing post, I have got much clear
  idea regarding from this paragraph.

 297. I like the efforts you have put in this, thanks for all the great blog posts.

 298. I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog.

  Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one today.

 299. You actually make it seem really easy together with your presentation but I find this matter to
  be actually something that I feel I might never understand.
  It seems too complicated and very wide for me.

  I am taking a look forward on your subsequent put up, I
  will attempt to get the hang of it!

 300. so much excellent information on here, : D.

 301. Greetings! Very helpful advice within this post! It’s the little changes that produce the biggest changes.
  Many thanks for sharing!

 302. I know this web site presents quality depending posts and additional information,
  is there any other web page which provides such things in quality?

 303. I like the valuable information you provide in your articles.
  I will bookmark your weblog and check again here frequently.
  I am quite sure I will learn many new stuff right here!
  Good luck for the next!

 304. I was wondering if you ever considered changing the structure of your site?

  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of
  content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one or 2
  images. Maybe you could space it out better?

 305. Hi there colleagues, pleasant post and pleasant arguments commented here,
  I am genuinely enjoying by these.

 306. I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice
  quality writing, it is rare to see a nice blog like this one
  these days.

 307. I wanted to thank you for this wonderful read!!
  I certainly loved every bit of it. I’ve got you
  bookmarked to check out new stuff you post…

 308. I am regular visitor, how are you everybody?
  This piece of writing posted at this site is in fact pleasant.

 309. I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one these days..

 310. This website certainly has all of the information and facts
  I needed about this subject and didn’t know who to ask.

 311. obviously like your web site however you need to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to inform the truth then again I’ll surely come back again.

 312. An interesting discussion is definitely worth comment.
  I do think that you ought to write more about this subject matter, it might not be a taboo matter but typically folks don’t talk
  about such issues. To the next! Many thanks!!

 313. Buy Misoprostol Tablets Online buy generic cialis Kamagra Jelly 100mg Tolone

 314. Hi it’s me, I am also visiting this web site regularly, this site is in fact nice and the users are really sharing
  pleasant thoughts.

 315. Great information. Lucky me I found your blog by chance (stumbleupon).
  I have book-marked it for later!

 316. Aw, this was an incredibly nice post. Finding the time and actual effort
  to make a good article… but what can I say… I procrastinate a lot and don’t manage to get anything done.

 317. Hi there! I’m at work browsing your blog from my new apple iphone!
  Just wanted to say I love reading your blog and look forward to
  all your posts! Carry on the outstanding work!

 318. Hi! I could have sworn I’ve visited this web site before but after looking at many of the articles I realized it’s new to
  me. Anyhow, I’m definitely happy I came across it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!

 319. Hello! This is kind of off topic but I need some advice
  from an established blog. Is it tough to set up your own blog?
  I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any ideas or suggestions? Cheers

 320. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to design my own blog and would like to find out where u got this from. cheers

 321. Hi there this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use
  WYSIWYG editors or if you have to manually code with
  HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I
  wanted to get guidance from someone with experience. Any help
  would be enormously appreciated!

 322. This is really interesting, You’re a very skilled blogger.

  I have joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post.
  Also, I have shared your website in my social networks!

 323. hello!,I really like your writing very so much! percentage we keep up a correspondence extra approximately your post on AOL?
  I require an expert on this house to unravel my problem.

  Maybe that’s you! Taking a look forward to see you.

 324. magnificent submit, very informative. I ponder why the other specialists of this sector do
  not realize this. You must proceed your writing. I’m sure,
  you have a great readers’ base already!

 325. Some truly superb articles on this website, thank you for contribution. “Gratitude is merely the secret hope of further favors.” by La Rochefoucauld.

 326. Wow, fantastic weblog format! How long have you been running a blog
  for? you make blogging look easy. The full
  look of your web site is magnificent, as well as the content!

 327. Oh my goodness! Impressive article dude! Thanks, However I am encountering problems with your RSS.
  I don’t know the reason why I can’t subscribe to
  it. Is there anybody having identical RSS problems?

  Anybody who knows the solution will you kindly
  respond? Thanx!!

 328. Keep this going please, great job!

 329. Hurrah! At last I got a web site from where I be able to truly take useful facts regarding
  my study and knowledge.

 330. I am actually thankful to the owner of this web site
  who has shared this wonderful paragraph at here.

 331. Greate article. Keep writing such kind of info on your blog.
  Im really impressed by your blog.
  Hi there, You have done a great job. I will certainly digg
  it and for my part suggest to my friends. I’m sure they’ll be benefited
  from this site.

 332. Fantastic goods from you, man. I have take note your stuff previous to and you’re just extremely magnificent.
  I really like what you have acquired right here, certainly like what you’re saying and the best way through which
  you say it. You make it entertaining and you still care for to stay it sensible.
  I can’t wait to learn far more from you. That is really a tremendous website.

 333. I conceive you have observed some very interesting details , thankyou for the post.

 334. I blog often and I genuinely appreciate your content.

  Your article has truly peaked my interest. I am going to
  book mark your website and keep checking for new information about once per week.
  I opted in for your Feed too.

 335. Very rapidly this web page will be famous among all blogging viewers, due
  to it’s pleasant articles or reviews

 336. Thanks very interesting blog!

 337. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I
  have discovered It positively useful and it has aided me
  out loads. I hope to contribute & aid different customers like its aided me.
  Good job.

 338. You actually make it appear really easy along with your presentation however I find this matter to be really something that I think
  I’d by no means understand. It seems too complex and very large for me.
  I am looking ahead in your subsequent submit, I will try to
  get the grasp of it!

 339. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely
  well written article. I’ll make sure to bookmark it and come
  back to read more of your useful info. Thanks for the post.
  I will certainly return.

 340. Hmm it looks like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any helpful hints for inexperienced blog writers? I’d definitely appreciate it.

 341. WOW just what I was looking for. Came here by searching for how to download
  minecraft

 342. Very nice article. I absolutely love this website.
  Stick with it!

 343. I’ve been exploring for a little for any high quality articles or
  blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site.
  Reading this information So i am satisfied to express that I’ve a very good uncanny feeling
  I came upon exactly what I needed. I so much indisputably will make certain to don?t put out
  of your mind this site and give it a look regularly.

 344. Hello there, I found your web site by way of Google while searching for a related topic,
  your site came up, it seems to be great. I’ve bookmarked it in my
  google bookmarks.
  Hi there, just become alert to your blog thru Google, and located that it’s truly informative.

  I am going to watch out for brussels. I will appreciate in the event you continue this in future.
  Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 345. Link exchange is nothing else but it is simply placing the other person’s web site link on your page at proper place and other person will also
  do similar in favor of you.

 346. Peculiar article, exactly what I wanted to find.

 347. Yes! Finally someone writes about minecraft download mojang.

 348. Hi there to all, for the reason that I am genuinely eager
  of reading this weblog’s post to be updated daily.
  It consists of nice data.

 349. Very good post. I am going through some of these issues as well..

 350. Do you have any video of that? I’d care to find out some additional
  information.

 351. Greetings! This is my first visit to your blog!
  We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us beneficial information to work on.
  You have done a extraordinary job!

 352. Hi there would you mind stating which blog platform you’re using?
  I’m going to start my own blog soon but I’m having a tough time
  selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different
  then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 353. Post writing is also a excitement, if you be acquainted with then you can write or else it is
  difficult to write.

 354. You could definitely see your expertise in the article you write.
  The world hopes for even more passionate writers such as
  you who aren’t afraid to mention how they believe.

  All the time follow your heart.

 355. whoah this weblog is great i like reading your articles. Stay up the good work! You know, a lot of people are hunting around for this information, you can aid them greatly.

 356. I do not know whether it’s just me or if everyone else encountering
  problems with your site. It appears as if
  some of the written text in your content are running off the screen. Can somebody else
  please comment and let me know if this is happening
  to them as well? This might be a problem with my
  browser because I’ve had this happen previously.
  Cheers

 357. I love the efforts you have put in this, regards for all the great content.

 358. There’s certainly a great deal to learn about this issue.
  I love all the points you made.

 359. Somebody necessarily help to make significantly posts
  I would state. This is the very first time I
  frequented your web page and thus far? I amazed with the analysis you made to create this actual
  publish incredible. Magnificent process!

 360. Hi there! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to check it out.
  I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to
  my followers! Great blog and superb design and style.

 361. What a stuff of un-ambiguity and preserveness of valuable
  familiarity about unpredicted emotions.

 362. I am extremely impressed together with your writing skills as smartly as with the format on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway stay up the nice quality writing, it is uncommon to see a great blog like this one these days..

 363. Howdy I am so excited I found your website, I really found you by accident, while I was
  searching on Google for something else, Anyhow I am here now and
  would just like to say thanks a lot for a marvelous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the
  moment but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be
  back to read much more, Please do keep up the fantastic work.

 364. Hello, I think your website could possibly be having browser
  compatibility problems. Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however, if
  opening in IE, it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads
  up! Other than that, excellent site!

 365. Thanks for finally talking about >A szlovákok – Bezzegnemzetek <Loved it!

 366. Does your site have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to shoot you an e-mail.
  I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great blog and I look forward to
  seeing it grow over time.

 367. I like the valuable info you provide in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check again here regularly.
  I am quite sure I will learn a lot of new stuff right here!
  Good luck for the next!

 368. Excellent article. Keep posting such kind of info on your
  page. Im really impressed by your site.
  Hi there, You have done an incredible job. I’ll certainly digg it and in my
  view recommend to my friends. I am confident they will be benefited
  from this site.

 369. Excellent weblog right here! Also your website loads up fast! What web host are you the use of? Can I get your affiliate link to your host? I want my website loaded up as quickly as yours lol

 370. You have brought up a very good points, regards for the post.

 371. Thanks for another informative site. The place else could
  I am getting that kind of information written in such a perfect
  way? I have a mission that I am simply now running on,
  and I’ve been at the glance out for such information.

 372. What i do not understood is actually how you are not really much more well-liked than you may be right now. You are so intelligent. You realize thus considerably relating to this subject, produced me personally consider it from a lot of varied angles. Its like women and men aren’t fascinated unless it’s one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs outstanding. Always maintain it up!

 373. I went over this web site and I think you have a lot of excellent info , saved to favorites (:.

 374. I admire your work, thanks for all the interesting blog posts.

 375. Hello my friend! I want to say that this post is awesome, nice written and include approximately all vital infos. I’d like to peer more posts like this .

 376. I very delighted to find this web site on bing, just what I was looking for : D besides saved to my bookmarks.

 377. This really answered my problem, thank you!

 378. Wow! Thank you! I always wanted to write on my blog something like that. Can I implement a part of your post to my website?

 379. Hi there, You have done a fantastic job. I’ll definitely digg it and personally suggest to my friends. I am sure they’ll be benefited from this web site.

 380. You are my intake, I own few web logs and very sporadically run out from to post .

 381. You completed a few nice points there. I did a search on the matter and found most persons will consent with your blog.

 382. Yeah bookmaking this wasn’t a bad determination outstanding post! .

 383. fantastic issues altogether, you just gained a new reader. What may you suggest in regards to your post that you made a few days ago? Any sure?

 384. Heya! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Carry on the superb work!

 385. Hiya! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My blog covers a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

 386. of course like your web-site but you have to check the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to tell the truth nevertheless I will certainly come back again.

 387. Hi, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I’m trying to find things to enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 388. Well I truly enjoyed reading it. This information procured by you is very effective for proper planning.

 389. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your weblog? My blog is in the exact same niche as yours and my users would certainly benefit from some of the information you present here. Please let me know if this ok with you. Thanks a lot!

 390. I like reading and I conceive this website got some genuinely useful stuff on it! .

 391. You have noted very interesting details! ps decent website . “By their own follies they perished, the fools.” by Homer.

 392. I am glad to be one of many visitants on this outstanding site (:, regards for putting up.

 393. Some really wonderful posts on this web site, thank you for contribution. “An alcoholic is someone you don’t like who drinks as much as you do.” by Dylan Thomas.

 394. Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

 395. You made some nice points there. I looked on the internet for the subject matter and found most persons will consent with your site.

 396. This really answered my problem, thank you!

 397. Very interesting information!Perfect just what I was looking for!

 398. You are a very capable person!

 399. Good day! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start. Do you have any tips or suggestions? Thank you

 400. Great write-up, I’m regular visitor of one’s web site, maintain up the nice operate, and It is going to be a regular visitor for a lengthy time.

 401. I truly enjoy studying on this internet site, it has excellent content. “A short saying oft contains much wisdom.” by Sophocles.

 402. I was very pleased to find this web-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 403. I simply could not go away your web site prior to suggesting that I extremely enjoyed the usual information an individual supply to your guests? Is going to be back ceaselessly in order to inspect new posts.

 404. Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Your website is very useful. Thanks for sharing.

 405. I will immediately grab your rss feed as I can’t to find your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Please allow me understand so that I could subscribe. Thanks.

 406. I am so happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 407. I think this web site has some rattling fantastic info for everyone : D.

 408. I am thankful that I noticed this weblog, precisely the right info that I was looking for! .

 409. Admiring the persistence you put into your blog and detailed information you offer. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed material. Fantastic read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 410. I also believe therefore, perfectly composed post! .

 411. I like this blog so much, saved to fav.

 412. Good – I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.

 413. Hey, how’s it going?

  I want to pass along some very important news that everyone needs to hear!

  In December of 2017, Donald Trump made history by recognizing Jerusalem as the capital of Israel. Why is this big news? Because by this the Jewish people of Israel are now able to press forward in bringing about the Third Temple prophesied in the Bible.

  Jewish Rabbis have publicly announced that their Messiah will be revealed in the coming years who will be a leader and spiritual guide to all nations, gathering all religions under the worship of one God.

  Biblical prophecy tells us that this Jewish Messiah who will take the stage will be the antichrist “who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshiped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God” (2 Thessalonians 2:4). For a time he will bring about a false peace, but “Therefore when you see the ‘abomination of desolation,’ spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place (Matthew 24:15)…then there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be” (Matthew 24:21).

  More importantly, the power that runs the world wants to put a RFID microchip in our body making us total slaves to them. This chip matches perfectly with the Mark of the Beast in the Bible, more specifically in Revelation 13:16-18:

  “He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast, or the number of his name.

  Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man: His number is 666.”

  Referring to the last days, this could only be speaking of a cashless society, which we have yet to see, but are heading towards. Otherwise, we could still buy or sell without the mark amongst others if physical money was still currency. This Mark couldn’t be spiritual because the word references two different physical locations. If it was spiritual it would just say in the forehead. RFID microchip implant technology will be the future of a one world cashless society containing digital currency. It will be implanted in the right-hand or the forehead, and we cannot buy or sell without it. Revelation 13:11-18 tells us that a false prophet will arise on the world scene doing miracles before men, deceiving them to receive this Mark. Do not be deceived! We must grow strong in Jesus. AT ALL COSTS, DO NOT TAKE IT!

  “Then a third angel followed them, saying with a loud voice, “If anyone worships the beast and his image, and receives his mark on his forehead or on his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of His indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascends forever and ever; and they have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name” (Revelation 14:9-11).

  People have been saying the end is coming for many years, but we needed two key things. One, the Third Temple, and two, the technology for a cashless society to fulfill the prophecy of the Mark of the Beast.

  Visit http://WWW.BIBLEFREEDOM.COM to see proof for these things and why the Bible truly is the word of God!

  If you haven’t already, it is time to seek God with all your heart. Jesus loves you more than you could imagine. He wants to have a relationship with you and redeem you from your sins. Turn to Him and repent while there is still hope! This is forever…God bless!

  “EITHER HUMAN INTELLIGENCE ULTIMATELY OWES ITS ORIGIN TO MINDLESS MATTER OR THERE IS A CREATOR…” – JOHN LENNOX

  We all know God exists. Why? Because without Him, we couldn’t prove anything at all. Do we live our lives as if we cannot know anything? No. So why is God necessary? In order to know anything for certain, you would have to know everything, or have revelation from somebody who does. Who is capable of knowing everything? God. So to know anything, you would have to be God, or know God.

  A worldview without God cannot account for the uniformity and intelligibility of nature. And why is it that we can even reason that God is the best explanation for this if there is no God? We are given reason to know or reject God, but never to know that He does not exist.

  It has been calculated by Roger Penrose that the odds of the initial conditions for the big bang to produce the universe that we see to be a number so big, that we could put a zero on every particle in the universe, and even that would not be enough to use every zero. What are the odds that God created the universe? Odds are no such thing. Who of you would gamble your life on one coin flip?

  Is there evidence that the Bible is the truth? Yes. Did you know that the creation accounts listed in the book of Genesis are not only all correct, but are also in the correct chronological order? That the Bible doesn’t say the Earth was formed in six 24-hour days but rather six long but finite periods of time? That the Bible makes 10 times more creation claims than all major “holy” books combined with no contradictions, while these other books have errors in them? The Bible stood alone by concurring with the big bang saying, “In the beginning God created the heaven and the earth” (Genesis 1:1); and says our universe is expanding, thousands of years before scientists discovered these things. Watch a potential life-changing video on the website listed below with Astronomer(PhD) Hugh Ross explaining all these facts based on published scientific data. He has authored many books, backed even by atheist scientists.

  Jesus came to pay a debt that we could not; to be our legal justifier to reconcile us back to a Holy God; only if we are willing to receive Him: “For the wages of sin is death…” (Romans 6:23).

  God so loved the world that He gave us His only begotten son, so that whoever believes in Him, through faith, shall not perish, but have everlasting life. Jesus says if we wish to enter into life to keep the commands! The two greatest commands are to love God with all your heart, soul, strength, and mind; and your neighbor as yourself. All the law hang on these commands. We must be born of and lead by the Holy Spirit, to be called children of God, to inherit the kingdom. If we are willing to humble ourselves in prayer to Jesus, to confess and forsake our sins, He is willing to give the Holy Spirit to those who keep asking of Him; giving us a new heart, leading us into all truth!

  Jesus came to free us from the bondage of sin. The everlasting fire was prepared for the devil and his angels due to disobedience to God’s law. If we do the same, what makes us any different than the devil? Jesus says unless we repent, we shall perish. For sin is the transgression of the law. We must walk in the Spirit so we may not fulfill the lusts of the flesh, being hatred, fornication, drunkenness and the like. Whoever practices such things will not inherit the kingdom (Galatians 5:16-26). If we sin, we may come before Jesus to ask for forgiveness (1 John 2:1-2). Evil thoughts are not sins, but rather temptations. It is not until these thoughts conceive and give birth by our own desires that they become sin (James 1:12-15). When we sin, we become in the likeness of the devil’s image, for he who sins is of the devil (1 John 3:8); but if we obey Jesus, in the image of God. For without holiness, we shall not see the Lord (Hebrews 12:14).

  The oldest religion in the world is holiness through faith (James 1:27). What religion did Adam and Eve follow before the fall? Jesus, Who became the last Adam, what religion does He follow? Is He not holy? He never told us to follow the rituals and traditions of man but to take up our cross and follow Him (Luke 9:23). There are many false doctrines being taught leading people astray. This is why we need the Holy Spirit for discernment. Unlike religion, holiness cannot be created. It is given to us from above by the baptism of the Spirit. Jesus is more than a religion; He is about having a personal relationship with the Father. Start by reading the Gospel of Matthew, to hear the words of God, to know His character and commandments. Follow and obey Jesus, for He is the way, the truth, and the life!

 414. Fantastic website. A lot of useful information here. I’m sending it to several friends ans also sharing in delicious. And of course, thanks for your sweat!

 415. Hello, Neat post. There’s an issue together with your website in web explorer, would test this… IE nonetheless is the market leader and a good component of other folks will pass over your fantastic writing because of this problem.

 416. Great awesome issues here. I?¦m very glad to see your post. Thanks so much and i’m taking a look forward to touch you. Will you kindly drop me a mail?

 417. Heya i’m for the primary time here. I came across this board and I find It truly helpful & it helped me out a lot. I’m hoping to present one thing again and help others like you helped me.

 418. I think other website proprietors should take this website as an model, very clean and fantastic user friendly style.

 419. Saved as a favorite, I really like your blog!

 420. As the admin of this web site is working, no doubt
  very shortly it will be well-known, due to its quality
  contents.

 421. Zithromax Pfizer Suspension Efficacite Viagra Cialis cialis viagra gratis Discount Provera Order Now Australia Precio Del Levitra

 422. Wonderful web site. Plenty of helpful information here. I am sending it to several friends ans also sharing in delicious. And obviously, thank you to your sweat!

 423. Want To Buy Generic Viagra Pills bayer generic generic levitra 100mg Lotrisone Acquisto Levitra Originale Italia

 424. What i do not understood is if truth be told how you are not actually much more smartly-appreciated than you may be right now. You’re very intelligent. You know thus significantly when it comes to this matter, made me in my view consider it from a lot of various angles. Its like women and men are not interested unless it’s something to accomplish with Girl gaga! Your personal stuffs nice. Always maintain it up!

 425. Respect to post author, some great selective information.

 426. Excellent web site you have here.. It’s hard to find high-quality writing like yours nowadays.
  I honestly appreciate individuals like you!
  Take care!!

 427. Hello! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when browsing from my iphone4. I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this issue. If you have any suggestions, please share. Thank you!

 428. I am not rattling superb with English but I find this real leisurely to read .

 429. Thanks for ones marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you happen to be
  a great author.I will remember to bookmark your blog and may come back very soon. I
  want to encourage continue your great posts, have a nice day!

 430. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch!

 431. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 432. I just like the valuable information you supply in your articles. I will bookmark your blog and check again right here frequently. I’m somewhat sure I will be informed many new stuff right right here! Good luck for the next!

 433. Good day! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a marvellous job!

 434. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no back up. Do you have any solutions to stop hackers?

 435. We absolutely love your blog and find many of your post’s to be just what I’m looking for.
  Do you offer guest writers to write content to suit your
  needs? I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on a few of the subjects you write with
  regards to here. Again, awesome web log!

 436. There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 437. Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely return.

 438. You are my inhalation, I possess few web logs and sometimes run out from to brand.

 439. Thanks a lot for sharing this with all folks you really recognise what
  you’re talking approximately! Bookmarked. Please also consult with my website =).
  We could have a link trade contract between us

 440. Hello, Neat post. There is an issue with your website in internet explorer, may check thisK IE nonetheless is the market leader and a good part of other folks will pass over your great writing because of this problem.

 441. I have been examinating out a few of your stories and i must say clever stuff. I will definitely bookmark your site.

 442. Amoxicillin Clavulanic Suspension Can I Take Amoxicillin With Citalopram Offrir Amoxil

 443. Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed!

  Very useful information specifically the last part 🙂 I
  care for such information much. I was seeking this particular information for a
  very long time. Thank you and best of luck.

 444. Please let me know if you’re looking for a writer for your weblog. You have some really great articles and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an e-mail if interested. Thanks!

 445. I simply could not go away your site prior to suggesting that I really loved the standard information a person supply in your guests? Is gonna be again incessantly to check out new posts

 446. hey there and thank you for your information – I’ve definitely picked up something new from right here. I did however expertise some technical issues using this site, as I experienced to reload the site lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and can damage your quality score if ads and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective intriguing content. Make sure you update this again soon..

 447. Hello, i think that i saw you visited my blog thus i came
  to “return the favor”.I’m trying to find things to enhance my web
  site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 448. I dugg some of you post as I thought they were very useful extremely helpful

 449. Thank you for another informative website. Where else may just I get that type of information written in such an ideal approach? I have a project that I am just now operating on, and I have been on the glance out for such info.

 450. Outstanding post, you have pointed out some wonderful points, I also conceive this s a very great website.

 451. obviously like your web-site but you need to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to tell the truth nevertheless I will surely come back again.

 452. whoah this blog is great i love reading your posts. Keep up the good work! You know, a lot of people are searching around for this info, you can help them greatly.

 453. Seismic Loop Keflex Drug Medicine Amoxicillin Sinus Infections viagra france forum Www Online Pharmacy Venden Viagra En Farmacias

 454. I was wondering if you ever thought of changing the
  layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say.

  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures.

  Maybe you could space it out better?

 455. hello there and thank you on your info – I’ve definitely picked up anything new from proper here. I did on the other hand experience several technical points using this web site, as I experienced to reload the web site many instances prior to I may get it to load properly. I had been brooding about if your web hosting is OK? Now not that I’m complaining, but slow loading instances instances will sometimes have an effect on your placement in google and could injury your high quality score if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I am including this RSS to my email and can look out for much more of your respective interesting content. Ensure that you replace this once more very soon..

 456. I have been reading out a few of your stories and i must say pretty clever stuff. I will make sure to bookmark your blog.

 457. magnificent points altogether, you just gained a brand new reader. What would you suggest in regards to your post that you made a few days ago? Any positive?

 458. It’s fantastic that you are getting thoughts from this paragraph as well as from our dialogue made at this time.

 459. I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 460. I always was concerned in this subject and still am, appreciate it for posting.

 461. certainly like your web-site however you have to check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to inform the reality then again I will certainly come again again.

 462. I am continually browsing online for posts that can aid me. Thanks!

 463. Hello, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 464. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 465. I really like your writing style, good information, thank you for putting up :D. “In university they don’t tell you that the greater part of the law is learning to tolerate fools.” by Doris Lessing.

 466. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. However just imagine if you added some great visuals or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and videos, this blog could definitely be one of the most beneficial in its niche. Awesome blog!

 467. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossips and internet and this is actually annoying. A good site with exciting content, that’s what I need. Thanks for keeping this web-site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 468. You really make it seem so easy along with your presentation however I find this matter to be really one thing that I think I’d by no means understand.
  It kind of feels too complex and very wide for me.
  I am taking a look ahead for your subsequent post, I’ll try to get the hold of it!

 469. I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Keep up the excellent works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site :).

 470. Thank you, I’ve just been searching for information about this topic
  for ages and yours is the greatest I have came upon till now.

  But, what about the conclusion? Are you certain about the supply?

 471. Greetings! Very helpful advice within this article! It’s the little changes
  that will make the biggest changes. Many thanks for sharing!

 472. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself? Plz reply back as I’m looking to create my own blog and would like to know wheere u got this from. thanks

 473. fantastic points altogether, you simply gained a brand new reader. What would you suggest about your post that you made some days ago? Any positive?

 474. Hi there! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a extraordinary job!

 475. Thanks on your marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you are a great author.I will always bookmark your blog and definitely will come back in the foreseeable future. I want to encourage that you continue your great job, have a nice morning!

 476. Hi there, just wanted to tell you, I enjoyed this article.
  It was helpful. Keep on posting!

 477. Valuable information. Lucky me I found your website by accident, and I’m shocked why this accident didn’t happened earlier! I bookmarked it.

 478. Order Renova Cheap Amoxicillin For Sore Throat Buy Prednisone 20 Mg Tablets cialis prices Amoxicillin 250 5 Sandoz Toediening Cialis C20 Preis Sirve El Priligy

 479. Valuable information. Lucky me I found your site by accident, and I am shocked why this accident didn’t happened earlier! I bookmarked it.

 480. Good write-up, I’m normal visitor of one’s web site, maintain up the nice operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.

 481. I simply wanted to post a brief word to be able to express gratitude to you for all of the stunning ideas you are placing at this website. My time-consuming internet research has now been recognized with pleasant content to write about with my contacts. I ‘d suppose that most of us site visitors are truly blessed to exist in a magnificent network with very many awesome professionals with beneficial principles. I feel somewhat lucky to have used your website page and look forward to plenty of more amazing minutes reading here. Thanks once again for everything.

 482. Its such as you read my mind! You seem to understand a lot approximately this, such as you wrote the book in it or something.

  I believe that you simply could do with a few % to drive the
  message home a bit, however instead of that, this is fantastic blog.

  A fantastic read. I’ll certainly be back.

 483. Thanks for sharing superb informations. Your web site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and simply could not come across. What a great web site.

 484. Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 485. I really like meeting useful info, this post has got me even more info! .

 486. Hello, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, great blog!

 487. Kamagra Does It Work Eaton Amoxicillin Viagra Nebenwirkungen Gunstig п»їcialis How To Buy Hydrochlorothiazide

 488. Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just too great. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it wise. I cant wait to read far more from you. This is actually a great website.

 489. What’s up to every one, because I am actually eager of reading this webpage’s
  post to be updated regularly. It includes good information.

 490. Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 491. I simply wanted to thank you very much once again. I’m not certain the things I could possibly have created without the secrets contributed by you relating to such industry. It previously was an absolute frightening concern in my view, but coming across the very well-written manner you dealt with the issue made me to leap over delight. I’m thankful for this work and believe you realize what a great job you are undertaking teaching the mediocre ones using a blog. Most likely you haven’t encountered all of us.

 492. Commande En Ligne Viagra En Saint Amoxicillin Dosage Level cialis overnight shipping from usa Doxycycline Malaria Bestellen Online

 493. Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

 494. Levitra 10mg Generic Cephalexin Nuvaring Cialis Prix Lilly cialis 20mg for sale Levitra In Farmacia

 495. I appreciate, cause I found just what I was looking for. You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 496. Every weekend i used to pay a visit this web site, for the reason that i wish for enjoyment, since this this web
  page conations truly good funny material too.

 497. Magnificent web site. A lot of helpful information here. I am sending it to several friends ans also sharing in delicious. And obviously, thanks to your sweat!

 498. I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this site. Thanks, I will try and check back more frequently. How frequently you update your web site?

 499. It is really a nice and helpful piece of information. I am glad that you shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 500. Propecia Hilft Propecia Efectos Secundarios Whoesale Levitra Pills cialis prices Generic Cialis Tadalafil 20mg Cialis Kaufen Levitra

 501. Wow! Thank you! I permanently needed to write on my blog something like that. Can I take a fragment of your post to my website?

 502. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never
  understand. It seems too complex and very
  broad for me. I am looking forward for your next post, I will
  try to get the hang of it!

 503. I conceive this web site holds very wonderful written subject matter posts.

 504. I truly appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thank you again

 505. Hey! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I truly enjoy reading your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Thanks for your time!

 506. That is a really good tip especially to those fresh
  to the blogosphere. Simple but very accurate information… Appreciate your sharing this one.
  A must read post!

 507. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to
  get that “perfect balance” between superb usability
  and visual appeal. I must say you have done a awesome
  job with this. Also, the blog loads very fast for
  me on Opera. Outstanding Blog!

 508. Finasteride Vs Propecia Androgenetic Alopecia Minoxidil Cheap Name Brand Viagra generic 5mg cialis best price Viagra Blu On Line Pharmacy No Rx

 509. I visit daily a few web pages and sites to read articles, except this web site offers quality based articles.

 510. I really like your writing style, fantastic info, regards for putting up :D. “Silence is more musical than any song.” by Christina G. Rossetti.

 511. I likewise conceive thus, perfectly pent post! .

 512. Great goods from you, man. I have be aware
  your stuff prior to and you are just too magnificent.
  I really like what you’ve obtained right here, really like what you’re saying and the way in which through which you are saying it.
  You make it enjoyable and you still take care of
  to keep it sensible. I can not wait to read far more from you.
  That is really a great site.

 513. Secure Ordering Stendra Where To Buy Tablet Propecia Allergie cialis prices Propecia Covered By Health Insurance Priligy Suomi Buy Synthroid Mexico

 514. Thanks for some other informative web site. The place else may I get that kind of info written in such a perfect means? I have a mission that I’m simply now running on, and I have been at the look out for such info.

 515. Good – I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task.

 516. I feel that is one of the so much significant info for me. And i’m glad studying your article. However wanna observation on some general issues, The web site style is wonderful, the articles is truly excellent : D. Excellent process, cheers

 517. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Many thanks!

 518. Very interesting details you have noted, regards for putting up.

 519. Deference to post author, some good information .

 520. Hello, Neat post. There’s an issue with your web site in web explorer, might check this?K IE nonetheless is the marketplace chief and a good component of other folks will leave out your magnificent writing because of this problem.

 521. Viagra Without Perscriptions generic cialis canada Can I Purchase Progesterone Free Consultation

 522. I think other web site proprietors should take this web site as an model, very clean and excellent user friendly style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

 523. obviously like your web site however you need to test the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to tell the truth nevertheless I will surely come again again.

 524. Wow! Thank you! I constantly needed to write on my site something like that. Can I take a fragment of your post to my site?

 525. As I website possessor I conceive the articles here is really superb, regards for your efforts.

 526. My partner and I stumbled over here from a different page and thought I might as well check things out.
  I like what I see so i am just following you. Look forward to
  looking into your web page for a second time.

 527. We stumbled over here coming from a different page and thought I might check things out.
  I like what I see so i am just following you.
  Look forward to finding out about your web page yet
  again.

 528. Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out a lot.
  I hope to give something back and aid others like you aided me.

 529. Hi, Neat post. There’s an issue together with your site in web explorer, might test this?
  IE nonetheless is the marketplace leader and a big component of folks will miss your magnificent writing
  because of this problem.

 530. Yeah bookmaking this wasn’t a risky decision great post! .

 531. I have read a few just right stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I wonder how a lot attempt you set to make any such wonderful informative website.

 532. Doxycycline Tablets Buy generic viagra Roaccutane Buy Cialis Prix Canada

 533. I was more than happy to search out this internet-site.I needed to thanks for your time for this excellent learn!! I undoubtedly having fun with each little little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you weblog post.

 534. Provera Best Website Amex Accepted Canadian Meds Without An Rx Best Price Propecia In Uk cheapest cialis Cialis 20mg Original Provera In Internet

 535. Utterly indited articles, regards for selective information.

 536. Wow, marvelous weblog structure! How lengthy have you been running a blog for? you made blogging glance easy. The entire look of your web site is wonderful, as neatly as the content material!

 537. I’ve been browsing online more than three hours lately, but I never found any attention-grabbing article like yours. It’s pretty price enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content material as you did, the net might be much more useful than ever before. “I finally realized that being grateful to my body was key to giving more love to myself.” by Oprah Winfrey.

 538. What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has helped me out loads. I’m hoping to give a contribution & assist other users like its aided me. Good job.

 539. It’s difficult to find well-informed people in this particular
  topic, however, you sound like you know what you’re talking about!
  Thanks

 540. It’s arduous to seek out educated individuals on this subject, but you sound like you already know what you’re speaking about! Thanks

 541. Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for
  a blog web site? The account aided me a appropriate deal.
  I had been tiny bit acquainted of this your broadcast
  provided bright transparent idea

 542. I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up!
  I’ll go ahead and bookmark your website to come back later on. Cheers

 543. Hello, you used to write magnificent, but the last several posts have been kinda boringK I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!

 544. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d
  most certainly donate to this brilliant blog! I suppose
  for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to brand new updates and will talk about this website with my
  Facebook group. Talk soon!

 545. Link exchange is nothing else however it is simply placing the other person’s blog link on your page
  at proper place and other person will also do same for you.

 546. Spot on with this write-up, I truly believe this website needs far more
  attention. I’ll probably be returning to read through more, thanks for the info!

 547. Yes! Finally someone writes about playstation 4 best games ever
  made 2019.

 548. I’m no longer sure the place you’re getting your info, but good topic. I must spend some time studying more or figuring out more. Thanks for fantastic information I was in search of this information for my mission.

 549. Nice post. I used to be checking constantly this blog and
  I’m impressed! Extremely helpful information specifically the closing phase 🙂 I care for such information much.
  I used to be seeking this particular info for a very lengthy time.

  Thank you and best of luck.

 550. Good day! I could have sworn I’ve been to this site before but after reading through some of the post
  I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely glad I
  found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 551. Whoa! This blog looks just like my old one! It’s on a completely different
  subject but it has pretty much the same page layout and
  design. Wonderful choice of colors!

 552. Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your weblog? My website is in the very same niche as yours and my visitors would truly benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this ok with you. Thanks!

 553. I’m really enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Fantastic work!

 554. Hi there! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thanks

 555. Wonderful beat ! I would like to apprentice whilst you amend your
  site, how could i subscribe for a weblog web site? The account
  aided me a appropriate deal. I were tiny bit familiar of
  this your broadcast provided vibrant clear idea

 556. I am continuously searching online for articles that can help me. Thanks!

 557. Le Xenical Est Il En Vente Libre viagra Uk Amoxicillin Cialis Hersteller

 558. You have noted very interesting details! ps nice site. “Justice is the truth in action.” by Jeseph Joubert.

 559. There are definitely plenty of particulars like that to take into consideration. That may be a nice level to convey up. I provide the thoughts above as general inspiration however clearly there are questions just like the one you convey up the place crucial thing will be working in trustworthy good faith. I don?t know if greatest practices have emerged round things like that, however I am certain that your job is clearly identified as a good game. Both girls and boys feel the influence of just a second’s pleasure, for the remainder of their lives.

 560. It’s the best time to make some plans for the longer term and it is time to be happy. I have read this publish and if I may just I want to counsel you few fascinating issues or suggestions. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read more things approximately it!

 561. As I website possessor I conceive the subject matter here is really fantastic, appreciate it for your efforts.

 562. I am curious to find out what blog system you’re working with?
  I’m experiencing some small security issues with my latest site and I’d like to find something more secure.
  Do you have any suggestions?

 563. Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you However I am experiencing situation with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting equivalent rss downside? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 564. Hi, i think that i saw you visited my weblog so i came to go back the desire?.I’m trying to in finding issues
  to improve my website!I assume its ok to
  use some of your ideas!!

 565. I’m really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?

  Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see
  a great blog like this one these days.

 566. I conceive this site contains some rattling superb information for everyone :D. “Nothing great was ever achieved without enthusiasm.” by Ralph Waldo Emerson.

 567. Of course, what a magnificent website and revealing posts, I will bookmark your blog.Have an awsome day!

 568. Thank you, I have recently been searching for information about this topic for ages and yours is the best I’ve discovered till now. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

 569. You actually make it appear really easy along with your presentation however I find this matter to be actually something which I
  feel I might never understand. It kind of feels too complicated and very extensive for me.
  I’m having a look ahead in your subsequent post, I will attempt to get
  the dangle of it!

 570. Very nice post. I certainly love this website.
  Keep it up!

 571. Hi! I’ve been reading your site for some time now and
  finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Austin Texas!
  Just wanted to say keep up the fantastic job!

 572. Normally I do not learn article on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to try and do it!

  Your writing taste has been amazed me. Thank you, very nice article.

 573. I like your writing style genuinely enjoying this internet site.

 574. These are really enormous ideas in concerning blogging.
  You have touched some fastidious factors here. Any way keep up wrinting.

 575. Hi there! This post couldn’t be written any better!

  Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this.
  I will forward this post to him. Fairly certain he will have a good read.

  Many thanks for sharing!

 576. Post writing is also a fun, if you know then you can write if not it is complicated
  to write.

 577. Thanks for any other wonderful article. Where else may anyone
  get that kind of info in such a perfect manner of writing?
  I have a presentation subsequent week, and I’m at the search for such information.

 578. Since the admin of this web page is working, no doubt very soon it will
  be famous, due to its feature contents.

 579. Please let me know if you’re looking for a writer for your weblog.
  You have some really good posts and I think I would be a good asset.

  If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please shoot me an email if interested. Thank you!

 580. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i
  was just curious if you get a lot of spam remarks? If so how do you
  prevent it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately
  it’s driving me crazy so any support is very much
  appreciated.

 581. Jual Priligy cialis vs viagra Cheap Online Nolvadex Balding Propecia

 582. Very well written information. It will be useful to anybody who utilizes it, including me. Keep up the good work – for sure i will check out more posts.

 583. Howdy would you mind letting me know which web host you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good web hosting provider at a fair price? Cheers, I appreciate it!

 584. Wow! Thank you! I continuously wanted to write on my site something like that. Can I include a part of your post to my blog?

 585. You are my intake, I have few blogs and sometimes run out from to post : (.

 586. naturally like your web-site however you need to take a look at the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I in finding it very troublesome to inform the reality nevertheless I’ll definitely come back again.

 587. Generally I don’t read article on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite nice article.

 588. I constantly spent my half an hour to read this website’s articles or reviews daily along with a mug of coffee.

 589. Hello! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok.
  I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new
  updates.

 590. Excellent post. I was checking constantly this blog and
  I’m impressed! Extremely useful info specially the last part 🙂
  I care for such information a lot. I was seeking this particular information for a long time.
  Thank you and good luck.

 591. What’s up it’s me, I am also visiting this web page daily, this web site is truly nice and the visitors are truly sharing good
  thoughts.

 592. Very interesting details you have remarked, thankyou for posting.

 593. Hi, I do think this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I may
  return yet again since i have bookmarked it. Money and freedom is the
  greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 594. Howdy! I could have sworn I’ve been to this website before but after going through some
  of the articles I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely pleased I
  stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!

 595. I enjoy looking through a post that will make men and women think.

  Also, thanks for allowing for me to comment!

 596. You really make it seem so easy along with your presentation however I find this matter to be really
  something that I think I might never understand.

  It seems too complicated and very vast for me. I’m having a look ahead in your subsequent publish, I’ll
  attempt to get the hang of it!

 597. Sweet website , super style and design, really clean and use pleasant.

 598. Howdy! I understand this is somewhat off-topic but I needed to ask.
  Does running a well-established website such as yours take a massive amount work?

  I am brand new to running a blog however I do write in my diary daily.
  I’d like to start a blog so I will be able to share my
  personal experience and feelings online. Please let me know if you have any recommendations or tips for brand new aspiring blog owners.

  Thankyou!

 599. Greetings! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where
  I could find a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one?

  Thanks a lot!

 600. You can definitely see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 601. Hey there just wanted to give you a brief heads up and let
  you know a few of the pictures aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.

 602. You are so awesome! I don’t believe I’ve read a single thing like this before.
  So great to discover someone with some unique thoughts on this issue.
  Really.. thanks for starting this up. This website is something that is
  required on the internet, someone with a bit of originality!

 603. Greetings! Quick question that’s totally off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My web site looks weird when viewing from my iphone 4.

  I’m trying to find a template or plugin that might be able to resolve this problem.
  If you have any suggestions, please share. Thank you!

 604. I’ve learn some excellent stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting.
  I surprise how so much attempt you set to create one of these excellent informative site.