Ünnepi Habsburg családi mosolyalbum

A régmúlt időknek megvan az a szerencséjük, hogy az időbeli távolság jótékony homályt borít rájuk. Ezért könnyen elfeledkezünk arról, hogy régen is emberek éltek, voltak köztük szépek, csúnyák és egészen retardáltak, okosak, buták és egészen retardáltak. Mivel már tudjátok, hogy kikről lesz szó, pontosan tisztában vagytok vele, hogy nem lehet lélekben rendesen felkészülni arra, ami következik. A testi és szellemi fogyatékosság sajnos az emberi nem levakarhatatlan kísérője, ugyanakkor szerencsére meglehetősen kis arányban sújtja a Föld népességét. Kivéve persze azokat, akik akár gumikalapáccsal is koccolták volna a családban az anyák pocakját, ha ezért újabb európai országok trónja járt volna. Végülis, ha jobban megnézzük, lényegében ezt csinálták.

Nem lettünk volna a többi, rendszerint kisebb hatalmú európai uralkodó helyében, amikor a családi vállalkozásban a fél földrész fölött zsarnokoskodó Habsburg atyafiak és közeli rokon feleségeik elmentek tárgyalni a különböző európai udvarokba, ezekkel a fejekkel a nyakukon. És ilyen testekkel a fejük alatt. Akárhol jelentek meg, a házigazdáknak a látvány ellenére komolyan kellett venniük ezeket a bizarr, nehezen beazonosítható lényeket. Emberi kiejtéssel és gesztikulációval, emberi hangon ugyan nem nagyon tudták előadni a szándékaikat, mégis ők mozgatták a korabeli Európa legvastagabb politikai szálait. Kicsit olyan lehetett ez, mint amikor a Csillagok Háborújában Han Solo az undorító küllemű és ehhez dukálóan torz lelkű, de valamilyen kibogozhatatlan oknál fogva mégis hatalmas Jabbával próbál tárgyalni. A történelem ismétli önmagát, hasonló a helyzet most, amikor egy Verhofstadt meg egy Juncker jelenik meg a színen. Mindenki számára világos, hogy komoly fogyatékosságal küzdenek az urak, de valahogy – mindenki számára érthetetlenül és tetten érhetetlenül – fontossá váltak, és komolyan kell venni őket, noha kurva nehéz.

A kórokat általában az azokat elsőként leíró orvosokról nevezik el, kivéve, ha évszázadokon át hurcolja azokat egy-egy illusztris, völgybe zárt család. A Habsburg áll olyan alaptartozéka ennek a kiváló dinasztiának, mint Denilsonnak a biciklicsel. Ám természetesen nem állunk meg itt, hiszen ahol évszázadokat töltenek nem létező és jószerével elnevezhetetlen családi kapcsolatok kitenyésztésével, ott ezerféle fogyatékosság virágzik a ragyogó barokk paloták mélyén. Ebben a szörnyű Frankenstein-történetben nekünk, magyaroknak is komoly szerep jutott, hiszen ha IV. László királyunk nem segíti az Osztrák Hercegség trónjára a gyanús svájci völgyekből előbújt, jelentéktelen I. Rudolfot 1278-ban, akkor talán sosem emelkedik fel ez a végtelen hatalmi étvágyú család, amely évszázadokon át gondoskodott róla, hogy elég háború törjön ki Európában. A morvamezei csatáról tudni kell, hogy a szintén az osztrák hercegségre pályázó Ottokár cseh király 30.000 katonával érkezett, a vele szemben álló Habsburg „fősereg” 2000 főből állt, a magyar „segédhad” pedig nagyjából 18 ezres volt. Persze IV. László nem tudhatta, micsoda ördögi eseményláncolatot indít el, amely még Habsburg György és Bokros Lajos közös, MDF-es európai parlamenti képviselőjelöltségénél sem ért véget.

„Háborúzzanak mások, te csak házasodj, boldog Ausztria!”

Mátyás király tudta, miről beszél, hiszen saját szemével láthatta, hogy III. Frigyes német-római császár milyen módszerekkel építgeti a családi birodalmát – már amikor éppen nem a török ellen hadakozó Magyarországot támadja hátba.

I. Albert és II. Albert

Valószínűleg már a veszélyesen zegzugos svájci völgyekben olyan folyamatok zajlottak, amelyekről a Magyar Ember nem szívesen szerez tudomást. Úgy vagyunk ezzel, hogy csinálják a pince négy fala között, de a nyilvános térben ne kelljen látnunk az ilyesmit. A még jelentéktelen Habsburg család birtokkuporgatásnak alárendelt szaporodási szokásairól elég sokat elárul az említett I. Rudolf kisebbik fia, I. Albert. Már nála is szembeötlő egy olyan Habsburg védjegy, amelyből igencsak elegünk lesz a cikk végére: ezek a szerencsétlenek képtelenek emberi orrot növeszteni. Igen, az állával is egyértelmű gondok voltak, és amint látni fogjuk, ezzel sem volt egyedül. I. Albert egyik fiának, az őt a hercegi trónon is követő II. Albertnek a portréja ugyan szintén nem kortárs alkotás – Salvador Dalí: Az elfolyó áll – de a festő feltehetően ezt sem passzióból alkotta meg ilyenre. Az álla – már ha volt neki – egyértelműen a kedves papa állából esett ki, és itt már felbukkan a rakoncátlanul össze-vissza kószáló, dülledt Habsburg szempár is.

V. Albert

Ugrunk egy évszázadot, a következő jelentős családtagra, aki nemcsak a német-római császári címet tudta ismét megszerezni a családnak, hanem már a magyar trónra is beavászkodott vele a beltenyészet. Mivel jelentős uralkodóról van szó, a festőről ez esetben is okkal feltételezhetjük a jóhiszeműséget, vagyis ilyen egy Habsburg tekintet a kiegyenesítés után.

III. Frigyes és I. Miksa

A család másik ágából jövő, államigazgatásban és hadászatban is középszerű, ám a házasságkötésekben igencsak járatos Frigyessel léptek egy nagyot a Habsburgok az érdemtelen európai hegemónia irányába. Azért képzeljük csak el Mátyás arcát, amikor egy ilyen lénytől kellett vagyonokért visszavásárolnia az ellopott Szent Koronát! És vele érkezünk meg történetünk egyik antropomorfológiai csúcspontjára. A végletek családja a Habsburg: aki nem hosszan elnyúlt, lapított orral és áll nélküli tokával nevettette ki magát, az orrvitorla méretű szörnyűséget hordott az arcán, és rettenetes hegyes állal ijesztgette azokat, akik nem álltak rokonságban vele. Ugyancsak történelmi pillanat az idomtalanul előreugró kasszaszáj nyomasztó és visszavonhatatlan megjelenése. A szörnyűséges orr és a ravaszul megválasztott szög ellenére észrevehető kasszaszáj Frigyes fiát sem kímélte. És ő még nem is járt olyan rosszul, mint az unokái. Itt rögzítsük, hogy egy ilyen fejű ember örökölte meg Ausztria mellé Burgundiát, a korabeli Európa egyik legerősebb királyságát, miután Frigyes papa jól választott feleséget a fiának. Miksáról azt is feljegyezték egyébként, hogy az osztrák családmodellt tükröző, rideg, érzelemmentes bécsi évek után elképesztően élvezte, hogy apósa, a burgundi király udvarában emberközeli világot talált, ahol néha-néha mosolyogtak is egymásra a családtagok.

I. (Szép) Fülöp

Ilyen egy Habsburg, aki szép. Legalábbis a többiekhez képest. Az egészben az a legfélelmetesebb, hogy a két deformált arctípus teljesen esetlegesen váltakozott akár közvetlen leszármazottak között is, így a hegyes vonásokkal rendelkező Miksa fiának a másik degeneráltan csavarodó Habsburg-DNS jutott, de azért a dülledt szemeket is megörökölte, csak hogy érezze a törődést.

V. Károly és I. Ferdinánd

Ezek a csodás arcélű emberek – Fülöp fiai – nemcsak fél Európát örökölték össze a császári címmel, Ausztriával, Burgundiával, Németalfölddel, a Nápolyi Királysággal, a Spanyolországgá egyesülő Kasztíliával és Aragóniával (amihez hozzácsapták az Amerikában gyűjtött spanyol gyarmatokat is), hanem szintén megörökölték a Habsburg testi megjelenés minden csodáját. Amikor először megláttuk a tankönyvben Ferdinánd megdöbbentő ábrázatát, még fogalmunk sem volt róla, hogy ő csak a bátyja, V. Károly sokkal enyhébb kiadása. A csücsöri szájat is véssük az eszünkbe, mert látni fogjuk még belőle néhányat!

Mária

És, hogy milyen, amikor lány születik a családba? Nos, Máriát, a Mohácsnál mattot kapott II. Lajos királyunk nejét előnyös szögből lefestett, kedves fiatalasszonyként ismertük meg képről. Ám ha rápillantunk idősebb korban, amikor a festő is kevésbé próbálta habsburgtalanítani a vonásait, akkor hirtelen dülledt szemek, egy hosszúkás, lapított orr, valamint egy előreugró áll tárul elénk. Mintha valahol már láttuk volna ezeket a testrészeket…

De legalább a birtok egyben maradt a teljes elkorcsosulásig

A legvagányabb idők ráadásul csak ezután következtek. A második antropomorfológiai csúcspontot a barokk korszakban kiteljesedő beltenyészet szörnyszülöttei alkották. Amilyen nagy hévvel házasodtak be ugyanis a Habsburgok más európai uralkodócsaládokba, amíg nem birtokolták a fél földrészt, olyan féltékenyen őrködtek a már megszerzett országok fölött. Ahogy korábban a grófi, majd hercegi birtokokat őrizték beltenyészettel, később már egész országok esetében alkalmazták ugyanezt. A spanyol Habsburg királyok a 16. századtól kizárólag saját osztrák unokahúgukat vagy nagynénjüket vették feleségül, aminek köszönhetően az ismert arcvonások mellé, két nemzedék alatt felzárkózott kórképként a vízfejűség, az elmebetegség és az egyre több halva született gyerek. Hogy mindezek mit jelentettek látványban? Ezt:

IV. Fülöp és II. Károly

IV. Fülöp esetében még csak-csak belefért az uralkodás, hiszen a barokk Európa lassan megszokhatta, hogy a csicsás ruhákban olykor elképesztő szörnyszülöttek parádéznak Habsburg részről, II. Károly viszont már tényleg iszonyú kínosra sikeredett. Az átlagembernek nyolc dédszülője szokott lenni, Károly esetében viszont ezt nem is lehet pontosan összeszámolni, hiszen az egyik nagyanyja egyben a dédanyja is, míg egyik nagynénje egyben a nagyanyja is volt, és az összes felmenője Szép Fülöptől és feleségétől származott. Ennek köszönhette testi és szellemi bajai sokaságát. A kasszaszája miatt gyakorlatilag nem tudott rágni, továbbá abnormálisan nagy nyelve volt, ami miatt alig tudott beszélni, de legalább rendszeresen folyt a nyála. Mindezek mellett már eltörpül epilepsziája, vesebetegsége és a többféle növekedési zavar, amitől szenvedett. Tényleg nem lettünk volna mondjuk egy követ helyében, akinek ezzel a lénnyel kellett undorodó vagy röhögésbe hajló arckifejezés nélkül lehoznia egy rövid tárgyalást. Az vesse az első követ a Habsburgokra, aki szerint nem ért ennyit Spanyolország egyben tartása II. Károlyig bezárólag! Neki ugyanis már esélye sem volt életképes örökösre, és kihalt vele ez az irigylésre méltó családi ág.

Nincs az a vérfrissítés, ami ebből a családkaróból családfát csinál

De nem úgy az osztrák Habsburgok! Ezeknél ugyanis az a deviancia, ha az ember családon kívülről nősül: „Ha nem csinálod fel az unokahúgodat, nem uralkodhatsz, Fricikém!” Az osztrák ág is lassan, de biztosan haladt az elkorcsosulás felé, már Rudolf császár olyan szinten volt bárgyú elmebeteg, hogy bármit rá lehetett sózni, akármilyen különlegesnek hazudott dolog került a dülledt, vizenyős szemei elé. Horst Fuchs a tíz ujját megnyalná, ha manapság valakinél ilyen gyenge észhez ilyen vásárlóerő párosulna.

I. Lipót és Eleonóra Mária Jozefa

A csúcspontot mégis a fejdeformációit sánta lábakon kihordó I. Lipót jelentette, aki nem volt szép, de gavallér se, hiszen amit csak lehetett, azt elkövette a magyarság végromlásáért. A fentebb megdicsért II. Károly kortársa volt minden értelemben; még a pénzérmékre sem volt pofájuk normális emberi ábrázattal rátenni a verdében, mert úgy senki sem ismert volna rá. Talán egy kicsit vigasztalta, hogy ő sem egyedül volt ilyen kripli a családban, hiszen a húga, Eleonóra Mária Jozefa sem lógott ki a családi sormintából.

Végül negyven évvel spanyolországi testvéreik/unokatestvéreik/nagybátyáik után sikerült férfiágon kihalniuk az osztrák Habsburgoknak is, de ezt az örökösödési háborút a spanyollal ellentétben megnyerték, ráadásul gondoskodtak a jövőről is. Az ekkor létrehozott Habsburg-Lotharingiai-ház rögtön alaposan feltornászta a császári család népességét, noha máig sincsenek pontos adataink, így csak találgathatjuk, hogy mennyi csúcsminőségű magyar ondót kellett Mária Teréziába pumpálniuk a magyar testőröknek, hogy, a hagyományokkal szakítva, szüljön néhány emberszabásút is. Néhányat.

Mária Karolina Lujza, Lajos József Antal

Mária Karolina Lujzában például félreérthetetlenül felismerhetők a nemes Habsburg hagyományok, ahogy az unokaöccsét, Lajos József Antal főherceget sem kevernénk össze egy másik uralkodóház sarjával. Noha a Mária Terézia utáni nemzedékek kitermeltek néhány komolyan vehető küllemű uralkodót, azért az nyilvánvaló, hogy nem az összes gyerekről tehettek a magyar testőrök.

A genetika bizony legalább olyan makacs dolog, mint a tények. Ebből kifolyólag félő, hogy a gigantikus, vízfejű homlokok, a dülledt szemek, az összenőtt szemöldökök, a hülye alakú orrok, a hülye alakú állak és az egyéb testi-lelki betegségek, rendellenességek örökké Damoklész kardjaként fognak lógni a Habsburgok feje fölött.

V. Ferdinánd

Epileszia, vízfejűség, idegi gondok, beszédhiba, durva szellemi fogyatékosság és rendszeres verésekkel súlyosbított gyerekkor – mindezt V. Ferdinánd hordozta magában, akinek annyi jutott a történelem dicsőségéből, hogy az uralkodása alatt tört ki az 1848-as magyar szabadságharc. A mai napon mindenképpen érdemes hát megemlékeznünk arról az emberről, aki semmilyen szempontból nem volt alkalmas az uralkodásra, így az uralkodása pontosan jelzi, mennyire becsülték a Habsburgok a nyers hatalmon túl a cím eszmei értékét. Ferdinánd szülei, hogy úgy mondjuk, unokatestvérek voltak, és ezt ennél pontosabban magyarul nem nagyon lehet egy szóban kifejezni. Esetleg angolból tükörfordítással nyerhetjük a kettős unokatestvér kifejezést, ami azt jelenti, hogy Ferdinánd szülei két testvérpár keresztbe házasításának gyümölcsei voltak, és így anyai és apai ágon egyaránt egymás unokatestvérei. Igen, rohadt bonyolult és még annál is betegebb – nem véletlenül nincs rá magyar kifejezés. Belegondolni is rettenetes, milyen lehetett, amikor ez az ember nem „reprezentált”, hanem csak a komornyikja látta a szobájában. Milyen lehetett az a lény, amelyet a többi torzó is kitaszított a belső körből, mert annyira vállalhatatlan? Afelől pedig egyet találhattok, hogy kik szerették, és nevezték Jó Ferdinándnak azt az embert, aki még a saját korcs családjának is túl korcs volt.

És hiába ütötte meg az emberi mércét a Ferdinánd helyére beültetett Ferenc József, hiába volt jó kiállású az utána következő IV. Károly, már Ottó bácsinál is kezdett visszatérni a szörnyű kísértet. És a nyugalom azóta sem indokolt, hiszen a hatalmasan dudorodó homlokok, az összenőtt GMO-szemöldökök, a dülledt szemek, a furcsa szájak ellen nem véd semmi, ha már ötszáz éven át nagyüzemileg beleforgatták a vérvonalba önmagát. Igazából egyetlen pozitív végkifejletként az jöhet számításba, hogy a beltenyészettel létrehoznák a tökéletes utódot, amely a családon belüli keresztezések nyomán önmagával alkot párt, és ekkor az egész rendszer magába zuhan, mint egy fekete lyuk.

Facebook hozzászólások

About Gudea enszi

262 hozzászólás

 1. Az előreugró picsaszáj fixen megmaradt….

 2. Pont a kalapos királyt és anyját Mária Teréziát hagytátok ki. És a legszerencsétlenebbet Mária Antóniát akik a francőzusok lenyakaztak. II Józsefet két filmben is láttuk Egy éjjel Erdélyben Szeleczky Zitával és az Amadeus ban. Azt sugallták hogy nemcsak szabadkőműves de homokos is volt. Vigée Lebrun vagy száz portrét is festett Marie Antoinetteről.
  Én úgy tudtam hogy egy jelentéktelen kis svájci grófocska volt aki kéthatalmas német római császári család közé csöppent be mint mellékes kompromisszum.
  A két érdekes idézet
  a e i o u Austriae est imperare orbis universo. Ausztria sorsa a világhatalom.
  A másik:
  Bella gerunt alii et tu felix Austria nubes. Inkább szerencsés mint boldog a felix.
  Mások harcolnak de te szerencsés Ausztria házasodsz.

 3. Basszus, ez durva volt! Ha figyelembe vesszük azt a közismert tényt, hogy a hülye főnök vigyáz rá, hogy ne legyenek értelmes beosztottai, nem csoda, hogy szétesett ez a kóceráj. Az angol és orosz unokatesók is ebből az ikrából szaporodtak. Meg is lett az eredménye.

 4. III. Andrásról is löknének egy ilyen képet? Mert van róla. Arról is küldhetnének egy képet, ahogy Semjén a Habsburgokkal barátkozik.

 5. Lamberg megérdemelte

  Ha a Habsburgok degeneráltak, milyen lehet egy Habsburg-legitimista?

  https://makeameme.org/meme/ha-a-habsburgok-w1dlzt

 6. Pedig többször is küzdöttünk a degeneráció megkoronázása ellen. Fel kellene soroljam?

 7. Kik áhítoznak manapság a Habsburg-ház uralmára?

  Ha visszamegyünk 2009 környékére, olyan illusztris neveket találunk a Regnum! Portál alapítói között, mint Barcsa-Turner Gábor, a Farkasok vezetője. Vagy mint Szász Péter, a Pax Hungarica Mozgalom egykori munkatörzsvezetője (!).

  Legnagyobb szélsőség a labancság.

  https://web.archive.org/web/20100210093852/http:/regnumportal.hu/impresszum

 8. Ez a Habsburg cikk annyira gusztustalan és felháborító, hogy kérem törölni szíveskedjenek. Annál is inkább, mert a végére még oda teszik a hazánkban élő Habsburg leszármazott képét, aki egyébként Magyarországot képviseli, és mi befogadtuk. Arról nem is beszélve, hogy akár tetszik akár nem sok Habsburg egyben magyar király is volt. Saját uralkodóinkat mégsem illik degeneráltaknak nevezni
  nyomatékosan kérem a cenzúra alkalmazását.

  • Sőt követelem a magyar kártya átnevezését habszburg kártyára, lapjain a Dicső Dinasztia portréival! Csomagolásán 18-as karikával.

  • Dicsőség I. Gábor és II. Imre királyainknak!

   A Habsburg trónbitorlók sohasem voltak magyar királyok, legfejlebb osztrák főhercegek.

   Különösen viccesek a Habsburg-illegitimisták, akik egész életükben nem találtak barátnőt. Ahelyett, hogy olvasnának vagy animéket néznének, vissza akarják állítani a feudalizmust. Nem fog sikerülni!

   • Hát azért ekkora tájékozatlanságot ritkán olvas az ember. A középkor óta Habsburg királyaink voltak. Mária Terézia 300 éve. Az utolsó Habsburg királyunk pedig IV. Károly, felesége Zita királyné, nemrég halt meg. Zita egyébként soha nem mondott le a trónról. A Hősök terén a király szobrok között is állt két Habsburg uralkodó. Rákosiék kidobták, mert szükségük volt a német ellenességre. Ezzel aztán el is követték a történelem hamisítást, ami önnél tisztelt uram táptalajra talált. Letagadni a múltat pontosan olyan eredményt hoz, mint a szlovákok történelem hamisítása. Ők is Magyarországhoz tartoztak, akkor is, ha úgy gondolják, hogy a királyaik a Habsburgok voltak és nem a magyarok. Fából vaskarika.

  • Toth Csaba, van az a szo hogy : humorerzek. Ismered?

   • Vegyem humorosra? Azt hiszem igazad van. Itt a tudatlanság az úr.

  • Csak nem az idióta “liberális” az “Angard”-ból lenne? Olyan igazi buta maszopos a kérése, meg a szövege is. Itt is, ott is!

  • Gáspár Anett

   Ami történelmi tény, az tény, ami képekkel is bizonyított.
   Amúgy valóban nem kellett volna a H.Gy. képét kitenni.

  • Gáspár Anett

   Nem tetszik. Hála Istennek, már nem azok.
   Az Árpád-vérvonal még él valahol, Franciaországban, de nem a királyság mentené meg az országunkat, a magyarságot.
   H. Ottónak már más feladata volt: a Páneurópának becézett Európai Egyesült Államok érdekében ügyködött. Nem véletlen, hogy a fia Bokrossal karöltve nyomult az EU parlamentbe.

  • nyomatékosan elmehetsz a jezsuita picsába… és ezek a sátánista Habsburgok, sosem voltak a magyarok uralkodói… a nemzeté biztosan nem

  • Senki se akarta oket uralkodonak! Javareszt csak artottak nekunk. A fent nevezett meg penzert vett foldet senki se fogadta vagy kerte jojjon ide.

  • Csaba tóth, cenzura nincs ! Szocializmusnak vége ! Szocik most rendezik magukat el ahogy a habsburgok. És olyat ne is mondj hogy a trianon jó, tudod milyen az ha nem beszélhetsz magyarul amikor akarsz, és még hülye madˇ(gy)arnak mondnak ? Mondták már neked hogy Magyar tunés innen, menj haza ? Légyszives tiszteld a Magyarokat, hidd el nem jo a kerítés túloldalálór nézni a hazád és idegen nyelven beszélni.

 9. Gáspár Anett

  Egyszer volt egy ember, szakálla volt, Gender…

  Mai hercegek megvilágosultan óvatosabbak. Oligarchák fiaival, lányaival kötnek szerelmi házasságot.
  Sőt, olykor színésznők, akár udvari fotósok is esélyt kapnak.

  Mígnem majd az uralkodó házakban is bé nem üt a Gender-ménkű, s még nagyobb fába vághatja a klaviatúráját, aki ki szeretné bogozni “az üknagypapám az unokahúgom” felmenő ága-bogát.

  • Anett esetleg Te vagy a fogadott lányom, álruhában? Ő szokott ilyen poénokat nyomni, amikor nem zéhára készül.

   • Gáspár Anett

    Rájuk is érvényes lenne, hogy “a nagyját az apja, az apraját meg a nagyja” ? ?

  • Hátosztán- ha űk is gendereznek , ugyan kit érdekel?! Aberráltaknál ez most diva!!
   Avagy kifejtette-é már hatását a vérfrissítés, és normál népekké váltak?! Kétlem…

   • Ez a” nagyját apja…” stb.-dolog, nem tudtam,hogy az arisztokraták kiváltsága is!
    Azt hittem, csak a mi cigányságunk kultúrájának egyik szocpol-erősítette hagyománya..

 10. Bocsánat bloggazdák! Omron vagyok, csak elbaxtam…

 11. Degenerált állatok ezek a habsburgok… nekik köszönhetjük az I.vh-t, s 2/3-os területi veszteségeket is, miközben ők robbantották ránk az egészet, de ők jöttek ki nyereséggel belőle.

  Nem baj, az iszlám elintézi őket és majd ők akarnak disszidálni hozzánk az új vasfüggönyön keresztül.

 12. AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS NEM CSAK GUSZTUSTALAN,DE EGYOLDALÚ IS.
  SEMMIVEL SEM SZEBBEK AZ IGAZI MAGYAR KIRÁLYOK PL IGAZSÁGOS MÁTYÁSUNK.
  DE NEM MINDEN A KÜLSIN,FONTOSABB A BELBECS!
  AZ EUROPAI URALKODÓHÁZAKRÓL UGYANILYEN KÉPTÁR ÖSSZEÁLLÍTHATÓ.
  DE BESZÉLJÜNK A MODERN AUSZTRIÁRÓL,AHOL TRONFOSZTOTTAK ÉS VAGYONELKOBOZTÁK A KIRÁLYI HÁZAT ÉS ÉVTIZEDEKIG BE SEM TEHETTÉK A HABSBURGOK A LÁBUKAT ODA.
  MÉG A VISZONYLAG NORMÁLIS ÉS ELPOLGÁROSODOTT OTTÓNK SEM!
  MI MEG A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN CSONTIG HATOLÓ SEGNYALÁSBA KEZDTÜNK.GYÖRGY KIVÁLÓ ÁLLÁSOKAT KAPOTT(VÖRÖKERESZT,RÁDIÓ STB)ÉRDEMTELENÜL.ÉS CSAKIS ANYAGI ÉRDEKBŐL TELEPEDETT LE NÁLUNK,MERT
  AMIBŐL ITT BIRODALMAT ALAKÍTOTT KI ABBÓL PL ÉSZAKNÉMETORSZÁGBAN EGY GARZONLAKÁSRA SEM FUTOTTA VOLNA.
  DE SZÁMÍTOTT A BALGA MAGYAROK HŰSÉGÉRE (“VÍTÁM ET SANGVINEM!”MÁRIA TERÉZIÁNAK…)ÉS HA NINSEN ORBÁN,GYUSÁNY ÉS MÁS TRÓNKÖVETELŐK, AKKOR TALÁN MEG IS KORONÁZZÁK ?…
  MINDEN ESETRE JELLEMZŐ A MAMUT CSALÁDRA,HOGY MA IS ÉBEREN VIGYÁZNAK,HOGY TAGJAIK CSAK PEDIGRÉS EGYEDEKKEL HÁZASODJANAK.
  HOZZÁJUK KÉPEST ÜDÍTŐ ESEMÉNY VILMOS ÉS HARRY HÁZASSÁGAI!
  Ibolyka

 13. Cicero ezt írta: 2000 éve” A zsidók egy sötét és visszataszító erő részei. Tudjuk, hogy klikkjük számos tagból áll, hogy mennyire összetartanak és szövetségeik milyen hatalommal bírnak. Csirkefogók és gazemberek népe.”
  A zsidóság a civilizált világot alkotó társadalmi egységek között a képzelhető legtisztább faj s mint ilyen szükségképpen határozott típussal, jelleggel és hajlamokkal bír Hermann Ottó
  A zsidó nép maradt vallása és kiközösítése következtében az európai népek között a leginkább beltenyészet. Ebből azonban az fakad, amit a nép már gyermekkoromban gyakran mondott: “A zsidó vagy nagyon okos, vagy nagyon buta, náluk ritkább a középút.”
  A kutatócsoport vérrokonok házasságaiból született, autizmussal diagnosztizált pácienseknél azonosította a SLC7A5 jelű gén mutációit. Régen mondom, ez az ok!

  Az autista, figyelemhiányos, hiperaktív gyerekek száma M. O.-GON 60-70 ezerre tehető! Rádióműsor Hajdú Anna fejlesztő óvónő, portré műsorban.

 14. A lot of thanks for all your valuable labor on this site. Betty delights in engaging in investigations and it’s really simple to grasp why. Most of us know all relating to the lively ways you deliver simple tips via the web site and in addition recommend response from some others on that situation while our princess is always learning a whole lot. Enjoy the remaining portion of the year. You are carrying out a fabulous job.

 15. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 16. I really appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thx again

 17. I?¦ve recently started a site, the information you offer on this website has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work.

 18. Only a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding style and design.

 19. Really clear internet site, thanks for this post.

 20. I found your blog website on google and test just a few of your early posts. Proceed to keep up the excellent operate. I simply additional up your RSS feed to my MSN News Reader. In search of ahead to studying extra from you later on!…

 21. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. It extremely helps make reading your blog significantly easier.

 22. Good day! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start. Do you have any ideas or suggestions? Thanks

 23. I am thankful that I found this website, exactly the right information that I was looking for! .

 24. Howdy! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a outstanding job!

 25. I think other web-site proprietors should take this site as an model, very clean and excellent user friendly style and design, as well as the content. You’re an expert in this topic!

 26. hi!,I like your writing very much! share we communicate more about your article on AOL? I require an expert on this area to solve my problem. May be that’s you! Looking forward to see you.

 27. Thank you for sharing superb informations. Your site is so cool. I am impressed by the details that you’ve on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and just could not come across. What a great site.

 28. I¦ve recently started a site, the info you provide on this website has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

 29. Wow, amazing blog layout! How long have you been running a blog for? you made blogging look easy. The total look of your site is magnificent, as neatly as the content material!

 30. 758855 708248I discovered your blog site on google and check several of your early posts. Proceed to maintain up the excellent operate. I just extra up your RSS feed to my MSN News Reader. In search of ahead to studying extra from you in a whilst! 319325

 31. There is obviously a lot to identify about this. I believe you made various nice points in features also.

 32. 548636 60682I was reading some of your content on this site and I believe this internet web site is truly informative! Maintain putting up. 360349

 33. 617069 403673Thanks – Enjoyed this post, can you make it so I receive an email when you make a fresh post? From Online Shopping Greek 279179

 34. 221103 440295Following examine a couple of of the weblog posts on your web site now, and I genuinely like your manner of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site record and will probably be checking back soon. Pls take a look at my internet page as nicely and let me know what you think. 177478

 35. Wow! Thank you! I continuously needed to write on my website something like that. Can I include a fragment of your post to my site?

 36. Thank you for sharing superb informations. Your site is so cool. I am impressed by the details that you’ve on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and just could not come across. What a perfect web-site.

 37. Hey! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to prevent hackers?

 38. Hi there, just became alert to your weblog via Google, and located that it’s really informative. I am gonna be careful for brussels. I’ll be grateful should you continue this in future. A lot of folks shall be benefited out of your writing. Cheers!

 39. I went over this internet site and I think you have a lot of excellent information, saved to bookmarks (:.

 40. This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

 41. Some truly interesting points you have written.Assisted me a lot, just what I was searching for : D.

 42. Cialis Shop Forum Buy Gonorrhea Treatment Online Usa cialis no prescription Cialis Hermosillo Amoxicillin In Pregnancy

 43. I like this site very much, Its a very nice place to read and get info . “There’s nothing I’m afraid of like scared people.” by Robert Frost.

 44. Good day! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Thanks

 45. Good day I am so happy I found your website, I really found you by error, while I was researching on Google for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thank you for a incredible post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the minute but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the great work.

 46. Hi! I’ve been following your web site for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Porter Texas! Just wanted to mention keep up the excellent job!

 47. Wow! Thank you! I continuously wanted to write on my website something like that. Can I include a fragment of your post to my website?

 48. I genuinely treasure your work, Great post.

 49. Lovely just what I was searching for.Thanks to the author for taking his time on this one.

 50. Hi there, just was alert to your blog thru Google, and found that it’s really informative. I’m going to watch out for brussels. I will be grateful if you proceed this in future. A lot of folks shall be benefited from your writing. Cheers!

 51. Hi! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? Cheers

 52. I’d have to test with you here. Which isn’t one thing I normally do! I enjoy studying a publish that can make people think. Additionally, thanks for permitting me to remark!

 53. 342635 531671I definitely did not realize that. Learnt something new correct now! Thanks for that. 992626

 54. I enjoy the efforts you have put in this, appreciate it for all the great content.

 55. I don’t even know how I finished up here, but I believed this publish was good. I don’t realize who you are but definitely you are going to a famous blogger in case you are not already 😉 Cheers!

 56. I’d perpetually want to be update on new blog posts on this site, saved to my bookmarks! .

 57. Hello my loved one! I want to say that this article is amazing, nice written and come with approximately all vital infos. I?¦d like to see extra posts like this .

 58. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 59. Well I definitely liked studying it. This post provided by you is very practical for good planning.

 60. Just what I was searching for, regards for putting up.

 61. Does your website have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it grow over time.

 62. There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 63. Female Cialis Buy Legit Doxycycline cheapest cialis 20mg Propecia While On Propecia Cialis Comprar Cialis En Prise Quotidienne

 64. As I website possessor I believe the written content here is really excellent, appreciate it for your efforts.

 65. Once I originally commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now every time a remark is added I get four emails with the identical comment. Is there any way you possibly can remove me from that service? Thanks!

 66. I’m really loving the theme/design of your weblog. Do you ever run into any internet browser compatibility issues? A handful of my blog visitors have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any advice to help fix this problem?

 67. I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Carry on the superb works guys I¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site 🙂

 68. Precio De Cialis De 5 Mg Amoxicillin Low Cost generic 5mg cialis best price Cephalexin Throat

 69. I am delighted that I found this blog, just the right information that I was searching for! .

 70. It?¦s really a cool and helpful piece of info. I?¦m happy that you just shared this helpful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 71. Some genuinely prize blog posts on this site, saved to favorites.

 72. Absolutely composed written content, Really enjoyed looking through.

 73. excellent points altogether, you just gained a brand new reader. What would you recommend about your post that you made a few days ago? Any positive?

 74. I will immediately seize your rss as I can not find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any? Please let me realize in order that I could subscribe. Thanks.

 75. Aw, this was a really nice post. In concept I wish to put in writing like this moreover – taking time and precise effort to make an excellent article… but what can I say… I procrastinate alot and in no way seem to get something done.

 76. You made some nice points there. I did a search on the subject matter and found most guys will consent with your blog.

 77. Usually I don’t read post on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do it! Your writing taste has been surprised me. Thank you, very great article.

 78. What’s up to every one, the contents existing at
  this website are actually awesome for people knowledge, well, keep up
  the good work fellows.

 79. What’s up to every body, it’s my first go to see
  of this web site; this web site includes awesome and genuinely good
  information for visitors.

 80. Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read
  this paragraph i thought i could also create comment due
  to this brilliant piece of writing.

 81. Very good blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers? I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed .. Any recommendations? Thanks!

 82. As I site possessor I believe the content matter here is rattling great , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Good Luck.

 83. I?¦ve learn some just right stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I surprise how much attempt you put to make this type of excellent informative web site.

 84. Keflex Allergy vardenafil vs viagra Farmacia Online Cialis

 85. Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.
  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Cheers

 86. Does your site have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it grow over time.

 87. Good answers in return of this issue with real arguments and describing
  the whole thing concerning that.

 88. hi!,I love your writing so a lot! proportion we keep in touch more
  about your article on AOL? I require a specialist on this house to unravel my problem.
  May be that is you! Having a look forward to peer you.

 89. Viagra 100mg Pfizer Lamisil Tablets From India Cialis Tarif Best Price For Generic Levitra

 90. Hi there to every one, for the reason that
  I am actually keen of reading this webpage’s post to
  be updated regularly. It includes nice stuff.

 91. I was just searching for this info for some time. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that don’t rank this kind of informative websites in top of the list. Generally the top websites are full of garbage.

 92. Hello there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay. I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.

 93. Generic Viagra Uk Europe viagra Cialis 20 Mg Effetti

 94. F*ckin’ awesome things here. I’m very glad to see your post. Thanks a lot and i am looking forward to contact you. Will you please drop me a e-mail?

 95. How Legit Are Online Viagra Sale Comparatif Prix Cialis France vardenafil canadian pharmacy Levitra Da Banco Sildenafil En Ligne 120 Mg

 96. I am sure this article has touched all the internet viewers,
  its really really good post on building up new website.

 97. I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering
  the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 98. Thanks for some other informative site. The place else could I am getting that type of information written in such a perfect way? I’ve a undertaking that I am simply now running on, and I have been at the glance out for such information.

 99. I’m still learning from you, while I’m making my way to the top as well. I definitely love reading all that is written on your site.Keep the aarticles coming. I liked it!

 100. A person essentially help to make seriously articles I would state. This is the first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to create this particular publish extraordinary. Magnificent job!

 101. Hiya! Quick question that’s totally off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My web site looks weird when browsing from my iphone4.
  I’m trying to find a template or plugin that might
  be able to fix this issue. If you have any suggestions,
  please share. With thanks!

 102. Greetings from Florida! I’m bored to death at work so I
  decided to browse your blog on my iphone during lunch break.
  I really like the information you provide here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m surprised at how quick your blog loaded on my mobile ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, amazing blog!

 103. A fascinating discussion is worth comment. There’s no
  doubt that that you ought to write more about this issue, it might not be a taboo subject but typically people
  do not talk about such topics. To the next!

  Kind regards!!

 104. I’m impressed, I need to say. Actually rarely do I encounter a weblog that’s both educative and entertaining, and let me let you know, you’ve got hit the nail on the head. Your concept is excellent; the problem is something that not enough persons are speaking intelligently about. I’m very happy that I stumbled across this in my search for something relating to this.

 105. I’m now not sure the place you are getting your information, however
  good topic. I must spend a while finding out more or understanding more.
  Thanks for fantastic information I was on the lookout for this info for
  my mission.

 106. Quality content is the secret to interest the users to pay a visit the web site, that’s what this web page is providing.

 107. Hmm is anyone else encountering problems with the images
  on this blog loading? I’m trying to find out
  if its a problem on my end or if it’s the blog. Any responses would be greatly appreciated.

 108. I used to be recommended this blog via my cousin. I’m not sure whether this submit is written through him as
  no one else recognize such distinct approximately my trouble.
  You are wonderful! Thank you!

 109. When someone writes an paragraph he/she maintains the plan of a user in his/her brain that how a user can know it.
  Thus that’s why this piece of writing is amazing. Thanks!

 110. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site offered us with valuable info to work on. You have done an impressive job and our entire community will be thankful to you.

 111. After study a number of of the blog posts in your website now, and I really like your manner of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site list and can be checking back soon. Pls take a look at my web page as effectively and let me know what you think.

 112. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossips and web and this is actually annoying. A good blog with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 113. I wanted to thank you for this excellent read!!
  I certainly enjoyed every little bit of it. I have you saved as a
  favorite to look at new stuff you post…

 114. Thanks for finally talking about >Ünnepi
  Habsburg családi mosolyalbum – Bezzegnemzetek <Liked it!

 115. Hi! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 116. I just could not leave your website before suggesting that I really enjoyed the standard information a person supply in your guests? Is gonna be again continuously to check out new posts.

 117. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you
  relied on the video to make your point. You definitely know what youre
  talking about, why waste your intelligence on just posting
  videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?

 118. Excellent blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
  I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything.
  Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so
  many options out there that I’m completely confused .. Any suggestions?
  Thanks a lot!

 119. I have been examinating out some of your stories and i can claim pretty nice stuff. I will make sure to bookmark your website.

 120. Does your blog have a contact page? I’m having problems
  locating it but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.

  Either way, great blog and I look forward to seeing it
  expand over time.

 121. An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 122. I am glad to be one of several visitants on this outstanding website (:, thankyou for posting.

 123. Hmm it seems like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any tips for rookie blog writers? I’d genuinely appreciate it.

 124. This is really interesting, You’re a very skilled blogger.

  I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post.
  Also, I’ve shared your website in my social networks!

 125. Hello, Neat post. There is an issue together with
  your site in web explorer, might test this? IE
  nonetheless is the market chief and a good part of other people will leave out your wonderful
  writing because of this problem.

 126. continuously i used to read smaller posts that as well clear their motive,
  and that is also happening with this paragraph which I am reading here.

 127. Helpful information. Fortunate me I discovered your site by chance, and I am shocked
  why this twist of fate didn’t happened in advance!
  I bookmarked it.

 128. This post is genuinely a pleasant one it helps new the web viewers, who are wishing in favor of blogging.

 129. We stumbled over here by a different web address and thought I might as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to going over your web page yet again.

 130. Howdy! I could have sworn I’ve been to this blog before but
  after browsing through some of the post I realized
  it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 131. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this superb blog!
  I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to
  my Google account. I look forward to brand new updates and will share this website with
  my Facebook group. Chat soon!

 132. fantastic issues altogether, you just won a emblem new reader. What could you recommend about your post that you simply made a few days in the past? Any certain?

 133. What a stuff of un-ambiguity and preserveness of valuable know-how on the topic
  of unexpected emotions.

 134. Hi there friends, how is the whole thing, and what you want to say
  concerning this piece of writing, in my view its
  genuinely awesome in favor of me.

 135. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 136. whoah this weblog is wonderful i love studying your articles.
  Stay up the good work! You know, lots of individuals are looking
  around for this information, you could help them greatly.

 137. Great weblog here! Additionally your site a lot up
  fast! What host are you using? Can I get your associate hyperlink
  for your host? I desire my web site loaded up as quickly as yours lol

 138. Yeah bookmaking this wasn’t a speculative conclusion outstanding post! .

 139. Good way of telling, and pleasant post to get data about my
  presentation focus, which i am going to deliver in university.

 140. Pretty part of content. I simply stumbled upon your weblog and in accession capital to claim that I get actually enjoyed account your blog posts.
  Anyway I will be subscribing on your feeds and even I fulfillment you access constantly
  quickly.

 141. Definitely believe that which you stated.
  Your favorite reason appeared to be on the web the simplest
  thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people think about
  worries that they just don’t know about. You managed to
  hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects ,
  people could take a signal. Will probably be back to
  get more. Thanks

 142. I am typically to blogging and i really appreciate your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your website and maintain checking for new information.

 143. This is the perfect web site for anybody who would like to understand this topic.
  You understand a whole lot its almost tough to argue with
  you (not that I actually will need to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic that has been discussed for
  a long time. Excellent stuff, just wonderful!

 144. Hello there, You’ve done an excellent job. I will certainly digg it and personally recommend to
  my friends. I am sure they’ll be benefited from this web site.

 145. hey there and thank you for your information – I’ve certainly picked up
  anything new from right here. I did however expertise a few technical points using this web site,
  since I experienced to reload the web site lots of times
  previous to I could get it to load correctly. I had
  been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high-quality score
  if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this
  RSS to my email and can look out for a lot more of your respective interesting content.

  Make sure you update this again soon.

 146. Hurrah, that’s what I was exploring for, what a stuff!
  present here at this webpage, thanks admin of this site.

 147. WOW just what I was searching for. Came here
  by searching for g

 148. I think this is one of the most vital info for me.
  And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The website style is wonderful, the articles is really nice
  : D. Good job, cheers

 149. I?¦m not positive where you’re getting your information, however good topic. I must spend a while finding out more or working out more. Thanks for wonderful info I used to be searching for this information for my mission.

 150. Hi my family member! I wish to say that this article is amazing, nice written and include almost all important infos. I would like to peer extra posts like this .

 151. Very good article. I certainly appreciate this website.
  Thanks!

 152. Hey I am so thrilled I found your blog page, I really found you by error, while I was browsing on Askjeeve for something
  else, Anyways I am here now and would just like to say thanks for a remarkable post and a all
  round exciting blog (I also love the theme/design), I
  don’t have time to read it all at the
  moment but I have bookmarked it and also included your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the fantastic jo.

 153. Thank you a lot for sharing this with all people you really recognize what you are talking approximately!

  Bookmarked. Kindly additionally consult with my web site =).

  We can have a hyperlink change arrangement among us

 154. I am really enjoying the theme/design of your site.
  Do you ever run into any browser compatibility problems?

  A few of my blog readers have complained about my website not working correctly in Explorer
  but looks great in Safari. Do you have any suggestions to help fix this issue?

 155. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 156. Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Thanks

 157. Awesome! Its in fact amazing paragraph, I have got much clear idea about from this paragraph.

 158. I am not sure where you’re getting your information, but good topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for wonderful information I was looking for this information for my mission.

 159. Please let me know if you’re looking for a writer for
  your weblog. You have some really good posts and I
  believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles for your
  blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested.
  Thank you!

 160. Hi there, simply changed into aware of your blog through Google, and located that it’s really informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll appreciate in the event you proceed this in future. Many other folks will probably be benefited out of your writing. Cheers!

 161. I am genuinely delighted to read this blog
  posts which contains lots of useful information, thanks for providing
  such statistics.

 162. I must thank you for the efforts you have put in penning this site.
  I really hope to see the same high-grade blog posts from you later on as well.
  In fact, your creative writing abilities has inspired
  me to get my own website now 😉

 163. It’s amazing to pay a visit this web site and reading the views of all friends about this piece of writing,
  while I am also keen of getting know-how.

 164. Perfectly indited subject matter, Really enjoyed studying.

 165. Attractive element of content. I simply stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts.
  Any way I will be subscribing to your feeds and even I success you get right of
  entry to consistently quickly.

 166. What’s up colleagues, fastidious post and nice urging commented
  at this place, I am actually enjoying by these.

 167. Where To Buy Viagra Safely Over The Counter Alternative To Septra best prices for on line levitra Where To Buy Diclofenac Sodium O Posso Comprare Kamagra

 168. Real excellent visual appeal on this site, I’d rate it 10 10.

 169. Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and all. Nevertheless think of if you added some great images or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and clips, this blog could certainly be one of the very best in its field. Excellent blog!

 170. Hi mates, nice piece of writing and fastidious urging commented at this place, I am
  actually enjoying by these.

 171. Normally I don’t read post on blogs, however I would like to say that this write-up very pressured me to check out and do so! Your writing taste has been surprised me. Thank you, very great post.

 172. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative.
  I am going to watch out for brussels. I will appreciate if you
  continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing.

  Cheers!

 173. Hello! Do you know if they make any plugins to protect
  against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 174. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have developed some nice practices and we are looking to exchange solutions with other folks, why not shoot me an email if interested.

 175. certainly like your web-site however you need to check the spelling on quite a few of your posts.
  Many of them are rife with spelling problems and I to find it
  very troublesome to tell the truth however I will surely come again again.

 176. I am delighted that I noticed this site, exactly the right information that I was searching for! .

 177. I think the admin of this web page is actually working hard for his web site, for the
  reason that here every stuff is quality based data.

 178. I am regular reader, how are you everybody? This piece of writing
  posted at this site is actually pleasant.

 179. Wonderful article! Ꮤе are linking to tһіѕ ɡreat article ⲟn our website.
  Ꮶeep up tһe good writing.

 180. Heya! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no data backup. Do you have any methods to prevent hackers?

 181. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be
  actually something which I think I would never understand.
  It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your
  next post, I will try to get the hang of it!

 182. You got a very fantastic website, Glad I noticed it through yahoo.

 183. Hi there, I found your blog by the use of Google at the same
  time as looking for a comparable subject, your web site came up,
  it appears good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, simply became aware of your weblog thru Google, and found that it is truly informative.
  I am gonna be careful for brussels. I’ll appreciate in case you continue this in future.
  Numerous other folks will likely be benefited out of your writing.
  Cheers!

 184. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look of your website is great,
  as well as the content!

 185. Hey, you used to write magnificent, but the last few posts have been kinda boring?K I miss your super writings. Past several posts are just a bit out of track! come on!

 186. Wow, amazing weblog layout! How lengthy have you been blogging for?

  you make running a blog look easy. The whole look of your website is magnificent, as well as the content material!

 187. Excellent weblog here! Also your site lots up
  fast! What web host are you using? Can I am getting your associate link to your host?
  I wish my site loaded up as fast as yours lol

 188. WOW just what I was searching for. Came here by searching for download minecraft
  for free

 189. I am not really excellent with English but I line up this very leisurely to read .

 190. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come more formerly again since exactly the
  same nearly very often inside case you shield this hike.

 191. I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!
  I’ll go ahead and bookmark your website to
  come back later on. Many thanks

 192. Thank you for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your next post thanks once again.

 193. I’ve read some just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting.
  I surprise how much attempt you place to
  create this kind of magnificent informative web site.

 194. Very nice article, exactly what I was looking for.

 195. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no backup. Do you have any methods to prevent hackers?

 196. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely return.

 197. Take Flomax At Night Doxycycline Mexico Viagra Acheter En Ligne Forum viagra Discount Levitra Cialis Tempi Di Effetto Prix Boite Cialis 5mg

 198. This post is in fact a good one it helps new the web viewers, who are wishing in favor of blogging.

 199. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in writing this blog.
  I am hoping to see the same high-grade content from
  you in the future as well. In truth, your creative writing
  abilities has inspired me to get my own website now 😉

 200. Thank you for sharing excellent informations. Your web site is so cool. I am impressed by the details that you’ve on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and simply could not come across. What a perfect web site.

 201. I have been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts in this kind of space . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site. Studying this information So i am glad to show that I have an incredibly just right uncanny feeling I came upon just what I needed. I most undoubtedly will make sure to do not forget this site and give it a look on a relentless basis.

 202. Thank you, I’ve just been searching for information approximately this topic for a while and yours is the greatest I’ve came upon so far. However, what about the conclusion? Are you certain concerning the supply?

 203. I do not even know how I ended up here, but I thought
  this post was great. I do not know who you are but definitely you’re going to
  a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 204. you’re in reality a just right webmaster. The website loading velocity is amazing. It kind of feels that you are doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have performed a great task in this subject!

 205. I couldn’t refrain from commenting. Perfectly written!

 206. Pretty! This has been a really wonderful post. Many thanks for providing these details.

 207. Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this article
  plus the rest of the website is also really good.

 208. I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come more formerly again since exactly the
  same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 209. What i do not realize is if truth be told how you are not really much more well-liked than you might be now. You are so intelligent. You recognize therefore significantly when it comes to this subject, made me in my view imagine it from so many numerous angles. Its like men and women aren’t involved until it¦s one thing to do with Woman gaga! Your personal stuffs excellent. Always care for it up!

 210. I like this website so much, bookmarked.

 211. That is very fascinating, You are a very professional blogger. I have joined your rss feed and stay up for in the hunt for extra of your magnificent post. Additionally, I’ve shared your site in my social networks!

 212. Greetings! Very helpful advice in this particular article!
  It’s the little changes which will make the greatest
  changes. Thanks a lot for sharing!

 213. My family always say that I am wasting my time here at
  net, however I know I am getting know-how all
  the time by reading thes good content.

 214. Howdy exceptional blog! Does running a blog similar
  to this take a great deal of work? I have virtually no understanding of programming however I had been hoping to start my
  own blog soon. Anyway, if you have any suggestions or techniques
  for new blog owners please share. I know this is off subject nevertheless I simply wanted to ask.
  Many thanks!

 215. You are my breathing in, I possess few blogs and very sporadically run out from to post .

 216. Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be
  aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just
  do not know about. You managed to hit the nail upon the top and
  defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal.

  Will probably be back to get more. Thanks

 217. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you
  relied on the video to make your point. You obviously know what youre
  talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site
  when you could be giving us something informative to read?

 218. Perfectly composed content, Really enjoyed looking at.

 219. Hi , I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it on Yahoo , i will come back once again. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and help other people.

 220. It’s remarkable in favor of me to have a site, which is useful in favor of my know-how.
  thanks admin

 221. I really appreciate this post. I¦ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thx again

 222. Thank you for your entire hard work on this blog. My mum really likes getting into investigation and it’s easy to understand why. My spouse and i learn all concerning the dynamic tactic you convey advantageous guidelines by means of your website and cause participation from the others on the concern so our own child is truly understanding a lot of things. Take advantage of the rest of the year. You’re the one performing a glorious job.

 223. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this excellent blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this blog with my Facebook group. Talk soon!

 224. Hi my loved one! I want to say that this article is awesome, great written and come with approximately all vital infos. I would like to see more posts like this .

 225. Hi there, You’ve done an excellent job. I’ll certainly digg it and in my opinion recommend to my friends. I am confident they’ll be benefited from this site.

 226. I?¦ll immediately take hold of your rss feed as I can’t to find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any? Please permit me recognize so that I may subscribe. Thanks.

 227. I get pleasure from, lead to I found exactly what I was looking for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 228. I keep listening to the news update talk about receiving free online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you tell me please, where could i find some?

 229. Thank you for sharing excellent informations. Your site is so cool. I am impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and simply could not come across. What an ideal website.

 230. I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

 231. It’s hard to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 232. I think this site holds some very wonderful info for everyone : D.

 233. It?¦s actually a nice and helpful piece of info. I?¦m satisfied that you simply shared this useful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 234. Thanks for the good writeup. It if truth be told was once a entertainment account it. Glance advanced to far brought agreeable from you! However, how can we keep in touch?

 235. Fantastic website. Lots of helpful information here. I am sending it to several pals ans additionally sharing in delicious. And certainly, thank you to your sweat!

 236. Excellent post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Very useful info specially the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular info for a very long time. Thank you and best of luck.

 237. Some really good blog posts on this site, thanks for contribution. “Once, power was considered a masculine attribute. In fact, power has no sex.” by Katharine Graham.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük